Del artiklen:
"Vi gør rigtig meget ud af at teste ledige borgers læse- og regnefærdigheder. For mig giver det ligeså meget mening at se på de digitale færdigheder." Siger Cecilia Lonning-Skovgaard. - Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) mener, at ledige bør testes, så jobcentret ved, hvilke ledige, der kan sendes direkte ud på arbejdsmarkedet og hvem, der har behov for at blive opkvalificeret.

Af Steen Houmark, [email protected]

En ekspertgruppe har barslet med syv anbefalinger til, hvordan ledige kan løfte deres digitale færdigheder.
Lediges digitale kompetencer og erfaringer er vidt forskellige: Kan de programmere og kode, kan de kun lige finde ud af Word, eller kan de slet ikke tænde en computer?

Derfor bør jobcentrene i langt højere grad teste de ledige københavneres digitale kompetencer.

Sådan lyder det fra beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

“De ledige er en meget bred gruppe, og for at hjælpe dem bedst muligt, bør jobcentret teste de ledige for deres digitale kompetencer. Så ved vi, om de ledige skal opkvalificeres eller om de har styr på både computer og programmer.”siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

De ledige skal ikke lades i stikken

I stort set alle hjørner af det danske arbejdsmarked er der krav om en vis digital indsigt. Det er derfor vigtigt ifølge borgmesteren at man tager højde for, at den digitale udvikling på arbejdsmarkedet buldrer derudaf.

“De ledige skal ikke lades i stikken.” siger hun
Det kan være kantinemedarbejderen, der skal kunne lægge menuen ud på kundens intranet og bestille varer via en hjemmeside eller SOSU-hjælperen, der skal bruge en elektronisk journal og kende GDPR-reglerne, ligesom  håndværkeren skal skal kunne modtage dagens opgaver via en tablet.

“Vi skal som beskæftigelsesforvaltning følge med udviklingen og sørge for, at vi ved, hvad virksomhederne har brug for og så hjælpe de ledige i den rigtige retning,” mener beskæftigelsesborgmesteren.

Som lovgivningen er i dag, er det ikke juridisk muligt at gøre digitale test obligatorisk for alle ledige.

“Vi gør rigtig meget ud af at teste ledige borgers læse- og regnefærdigheder. For mig giver det ligeså meget mening at se på de digitale færdigheder. Jeg synes, borgerne skal tage imod et tilbud om at blive testet, for de kan bruge det i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Erfaring og viden fra erhvervslivet

Udmeldingen om digitale tests kommer i kølvandet på, at Københavns Kommune i sommeren 2019 nedsatte en ekspertgruppe bestående af  bl.a. 19 virksomhedsledere, forskere og organisationsfolk.

En af dem er André Rogaczewski, CEO i Netcompany. han mener at det er vigtigt at vi ikke deler sig i et digitalt A og B-hold

“Det er mere aktuelt end nogensinde, at vi har et markant fokus på at styrke den brede befolknings digitale og tekniske kompetencer. Derfor giver det rigtig god mening at tilbyde ledige borgere den nødvendige digitale kunnen, så flere oplever digitale fremskridt i samfundet som et reelt skridt fremad” siger André Rogaczewski .

Ekspertgruppen har barslet med syv anbefalinger hvor den digitale test af ledige er en af anbefalingerne.

Det er intentionen at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil gøre de syv anbefalinger til en del af en kommende digital strategi i Danmarks største kommune

De syv anbefalinger fra ekspertgruppen:

  • Ledige skal så vidt muligt opkvalificeres på arbejdspladser.
  • Jobcentret skal tilbyde opkvalificeringsforløb, som bygger på forskellige læringsmetoder.
  • Jobcentret skal anvende korte, intensive opkvalificeringsforløb til at opkvalificere ledige.
  • Jobcentret skal efterspørge konkret viden om, hvilke digitale kompetencer forskellige job kræver, så ledige kan opkvalificeres med de relevante kompetencer.
  • Jobcentret skal i videst muligt omfang teste ledige for at kunne vurdere niveauet af deres digitale kompetencer.
  • Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og jobcentret skal samarbejde om at få ledige akademikere med digitale kompetencer ud i SMV’erne.
  • Jobcentret skal igangsætte konkrete pilotprojekter i samarbejde med virksomheder og andre aktører

Medlemmer af ekspertgruppen:

Anders Hvid, co-founder, DareDisrupt , André Rogaczewski, adm. direktør, Netcompany, Ane Buch, adm. direktør, SMVdanmark , Birgitte Hass, adm. direktør, IT-Branchen, Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv, Camilla Wang, rektor, professionshøjskolen Absalon, Else Sommer, adm. direktør, Dansk Magisterforening, Gorm Rasmussen, adm. direktør, Carl Ras, Jakob Roland Munch, professor i økonomi, Københavns Universitet, Joachim Knudsen, adm. direktør, McDonald’s Danmark, Lars Frelle-Petersen, direktør, Dansk Industri, Malou Aamund, adm. direktør, Google Danmark, Martin Zachariasen, rektor, IT-Universitetet , Nana Bule, adm. direktør, Microsoft Danmark, Nina Eg Hansen, adm. direktør, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Per W. Hallgren, adm. direktør, Jeudan, Stina Vrang Elias, adm. direktør, tænketanken DEA, Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond, Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne.