Del artiklen:
Viborg Kommune fremhæves i rapporten for at give den professionelle billedkunst gode rammer.
Viborg Kommune fremhæves i rapporten for at give den professionelle billedkunst gode rammer. - Foto: Illustration: Billedhugger René Schmidts skitse af Hærvejs stegler, Viborg Baneby.

Ny rapport fra Billedkunstnernes Forbund viser, hvordan kunsten kan gavne lokalt både økonomisk og i form af livskvalitet, skabelse af nye fællesskaber og udvikling i kommunerne.

Af Lene Vind, [email protected]

Kunst og kultur har forskellige vilkår i landets 98 kommuner. Det viser både de seneste tal fra Danmarks Statistik og det faktum, at nogle kommuner har en kunstpolitik, et billedkunstråd eller arbejder med procentordninger for kunst i det kommunale byggeri.  Med en ny rapport: ”Billedkunsten i kommunerne – potentialer og anbefalinger”, udarbejdet af konsulentvirksomheden cphfacilitation for Billedkunstnernes Forbund, får kommunalpolitikere, embedsfolk og lokalt engagerede kunstnere inspiration til, hvorledes flere borgere i hele landet kan få gavn og glæde af det, billedkunsten har at bidrage med. Rapporten kortlægger den nyeste kulturpolitiske forskning og formidler eksempler på, hvordan der skabes gode rammer for den professionelle billedkunst lokalt.
Desuden præsenterer forskerne en række anbefalinger til, hvordan kunsten bedst muligt tænkes ind i kommunens politikker og udviklingsarbejde. Anbefalingerne retter sig både mod kommunalpolitikere, forvaltning og kunstnere, der ønsker at arbejde lokalpolitisk for at fremme kunsten i deres kommune. Kunstens mange bundlinjer

Forskernes kortlægning viser, hvordan kunsten bidrager positivt til at skabe nye fællesskaber, styrker børns og unges dannelse og giver bedre livskvalitet i kommunerne. Desuden zoomer rapporten ind på, hvad kommunerne rent økonomisk kan få ud af at investere i et aktivt kunstliv på højt fagligt niveau.

Viborg Kommunes udgifter på billedkunstområdet bliver brugt som eksempel. Her når forskerne frem til, at ud af kommunens investering i billedkunstområdet på 4,7 mio. kroner og tilskud fra staten på 1,7 mio. kroner, løber ca. 4,1 mio. kroner tilbage igen til offentlige kasser.

”Der er ingen tvivl om, at det kan betale sig rent økonomisk for kommunerne at investere i gode rammer for den professionelle billedkunst,” siger Flemming Olsen, der er en af forfatterne bag rapporten.

”Men de økonomiske fordele kan og skal ikke stå alene. Vores kortlægning og interviews viser, at kunsten bidrager væsentligt og positivt til borgernes hverdag i kommunerne på en lang række andre parametre. Bl.a. tilfører kunsten æstetiske værdier, som skaber øget livskvalitet, samtidig med at kunsten kan være med til at understøtte f.eks. byudvikling, borgernes sundhed og børns og unges læring.”

Nyt redskab til at fremme kunsten

I rapporten præsenterer forskerne en række anbefalinger til brug i arbejdet med at skabe bedre rammer for den professionelle billedkunst i hele landet. Først og fremmest anbefales det, at kommunerne udarbejder en kunstpolitik eller -strategi, og/eller at der indledes en kontinuerlig dialog med det lokale, professionelle billedkunstmiljø.

Ambitionen med rapporten er, at dens inspirations- og forskningsmateriale kan fungere som første skridt til at ’få hul igennem’ til en kommunalpolitiker eller kommunal kulturkonsulent med henblik på at fremme kunsten lokalt.

”Dialogen mellem de kunstneriske miljøer, kommunalpolitikere og den kommunale administration er særdeles afgørende,” siger rapportens hovedforfatter Flemming Olsen, der selv i en årrække var Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune.

 Anbefalinger til kommunerne: Det skal jeres kunstpolitik indeholde

I rapporten anbefales det, at kommunerne udarbejder en billedkunstpolitik, som bl.a. beskriver:
• Børn og unges muligheder for at møde den professionelle billedkunst
• Kunstens rolle i byudvikling, både i større byer og i landsbyer
• Kunstens rolle i arbejdet for fysisk og mental sundhed
• Kunstens potentiale for borgerinddragelse og dens rolle som medskaber af nye fællesskaber i byer og i landdistrikter.
• Rammebetingelser for kunstproduktion i kommunen, værksteder og udstillings- faciliteter
• Procedure og retningslinjer for kunstnerisk udsmykning (%-ordning eller tilsvarende) og retningslinjer for kunstneres honorering i forbindelse med udstillinger
• Hvordan dialogen mellem udøvende kunstnere og kommunalpolitikere integreres i den kommunale hverdag, samt hvordan dialogen løbende styrkes og udvikles fagligt, så borgerne altid får høj kunstnerisk kvalitet for de midler, kommunen bruger på billedkunsten.

Kilde: Billedkunsten i kommunerne – potentialer og anbefalinger, BKF 2020.