Del artiklen:
Lerchenborg Gods har tidligere huset en H.C. Andersen mindestue. Bygningen er opført i 1742 af Grev Chr. Lerche.
Lerchenborg Gods har tidligere huset en H.C. Andersen mindestue. Bygningen er opført i 1742 af Grev Chr. Lerche. - Foto: Fra hjemmesiden www.hcandersen-homepage.dk

Kulturministeriet har trukket en bevilling tilbage til et H.C. Andersen Art Center, der ellers kom på finansloven i 2019. Lerchenborg Gods skulle have huset centret.

Af Lene Vind, [email protected]

H.C. Andersen er et sikkert navn, når man gerne vil trække turister til. Han er et verdenskendt  dansk brand, så det kan ikke undre, at lokale fra Kalundborgegnen gerne ville etablere et nyt oplevelsescenter på det gods, hvor Andersen engang overnattede.

Drømmen om en ny, stor H.C. Andersen-attraktion på Lerchenborg Gods brast dog for nylig, fordi Kulturministeriet trak tilsagnet om millionstøtte tilbage.

Det skete efter, at den lokale venstremand Jakob Jensen i flere spørgsmål til Kulturministeriet spurgte ind til bevillingen for projektet i Kalundborg, der var med i forslaget til finansloven i 2018 og på finanslov 2019.

Uklarhed omkring projektudvikling

Af anmærkningsteksten til finansloven for 2019 fremgår det, at der afsættes 2 mio. kroner i 2019 og 3 mio. kroner i 2020, og i sit svar til Jakob Jensen skriver den daværende kulturminister Rasmus Prehn (S) 20. december 2019, at han må konstatere, at anmærkningsteksten er noget uklar i forhold til, om der kan gives støtte til projektudvikling af et H. C. Andersen oplevelsescenter.

Efter den konstatering skriver Rasmus Prehn i svaret.

”I forlængelse heraf har Kulturministeriet set på det fremsendte materiale om etableringen af centret og på den baggrund konkluderes det, at der ikke er nogen sikkerhed for, at centret rent faktisk kan etableres. Det vurderes herunder, at den fulde finansiering af centeret har lange udsigter. Det vil derfor være økonomisk uforsvarligt at udbetale bevillingen, da der er en stor risiko for, at midlerne ikke vil blive brugt til det formål, som er fastlagt i finansloven.Som politiker kan jeg godt forstå din frustration over, at en bevilling, der er politisk besluttet, ikke realiseres. Jeg har dog som kulturminister det overordnede ansvar for, at pengene til kulturelle formål bruges i overensstemmelse med reglerne.”

Uforsvarlig bevilling

Det svar var Jakob Jensen ikke tilfreds med, derfor stillede han yderligere spørgsmål til sagen. Fornyligt kom så det afgørende svar fra kulturminister Joy Mogensen (S), som ikke afveg fra Prehns svar.

”På baggrund af det fremsendte materiale om etableringen af H.C. Andersen oplevelses-center, er det Kulturministeriets vurdering, at der ikke er nogen sikkerhed for, at cen-tret rent faktisk kan etableres. Kulturministeriets vurdering er derfor, at det vil væreøkonomisk uforsvarligt at udbetale bevillingen.”

I en afsluttende kommentar skriver ministeren, at når Kulturministeriet finder det økonomisk uansvarligt at udbetale midler til H.C. Andersen oplevelsescenter på Lerchenborg Gods, skyldes det, at der slet ikke foreligger nogen tilgængelige indikationer for, at centret rent faktisk kan etableres.

Dagbladet Information har skrevet en længere artikel om sagen lørdag 22. februar 2020 med titlen ’Kampen om den høje hat’, om hvordan H.C. Andersen-industrien ruller derudad. Her udtaler H.C. Andersen-forsker, Johs. Nørregaard Frandsen sig om, at brands er skrøbelige, og at vi ikke altid har været lige gode ved H.C. Andersens eftermæle.