Del artiklen:

Der lyder kraftig kritik af regeringens udspil til udligning. Men ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står så mange som 81 kommuner til at få en gevinst, hvis man ser på regeringens samlede politik. Borgmester kalder analysen ’enorm useriøs’.

Af Iver Houmark Andersen, [email protected]

En række kommuner står til at tabe, hvis man ser isoleret på effekterne af regeringens udspil til udligningsreform. Ser man derimod på virkningen af regeringens samlede politik inklusive udligning, så tegner der sig et helt andet billede. Så mange som 81 ud af de 98 kommuner står til at få økonomisk gevinst i 2025 af den socialdemokratiske regerings politik. Det fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ud over udspillet til udligning har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) set på, hvad regeringen har lagt sig fast på med finansloven og kommuneaftalen for 2020. Her er der blevet afsat ekstra midler til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne, flere penge til folkeskolen og et løft af velfærden. De ekstra penge er relevante at inddrage i debatten om udligning, vurderer direktøren for AE, Lars Andersen.

“Det er jo interessant set ud fra borgernes synspunkt, hvor mange penge kommunerne alt i alt har til at yde service for. Og her kan vi konstatere, at 81 kommuner samlet set ikke står til at stå med et minus efter udligningsreformen. Det er jo værd at bemærke i udligningsdebatten,” siger Lars Andersen.

Finansloven og kommuneaftalen for 2020 betyder i 2025, at kommunerne ifølge analysen fra AE får 1,6 mia. kr. til minimumsnormeringer; 0,8 mia. kr. til folkeskolerne og 1,7 mia. kr. til at løfte velfærden. Det vil samlet set i 2025 løfte kommunernes økonomi med 4,1 mia. kr.

De 4,1 mia. kr. ekstra i 2025 vil for en række kommuner betyde, at selv om de som følge af udligningsreformen skal aflevere flere penge, så får de samlet set forholdsvis flere penge fra staten i 2025. Nogle af de kommuner, der på denne måde går fra minus i ‘udligningsspillet’ til plus samlet set er Høje-Taastrup, Stevns, Gribskov, Frederiksberg og Horsens.

Hård kritik fra Benedikte Kiær

En af kommunerne, der ifølge AE’s opgørelse står til at gå fra minus i udligningsreformen til plus samlet set, er Helsingør. Her viser AE’s opgørelse, at Helsingør ifølge regeringen står til at tabe 22,4 mio. kr. på udligningsreformen, men på grund af regeringens samlede politik får Helsingør ifølge AE et plus på 19,5 mio. kr. i 2025.

Den konservative borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær, køber ikke præmisserne i analysen fra AE.

“Den analyse fra AE er ikke det papir værd, som den er skrevet på. Den er enorm useriøs og virker på mig bare som et forsøg på at bakke op om regeringen,” siger Benedikte Kiær til NB-Økonomi og uddyber:
“De ekstra penge til minimumsnormeringer og folkeskolen er lovbundet, så dem kan vi ikke bare flytte rundt på for at lappe huller i budgetterne som følge af udligningsreformen. I Helsingør har vi flere ældre end landsgennemsnittet, og det står vi ikke ikke til at blive kompenseret for. ”
Direktør Lars Andersen afviser kritikken fra Benedikte Kiær og siger:
“Kritikken er skudt langt over målet. For det er jo helt reelt, at der bliver tilført flere penge til kommunerne. I deres økonomi er daginstitutioner og folkeskoler rigtig store klumper, der fylder meget på budgetterne. Og når vi taler om ældreområdet, så har regeringen jo meldt ud, at der som følge af demografi vil blive tilført flere ressourcer end tidligere,” siger Lars Andersen og fortsætter:
“Hvis Helsingør Kommune så oplever, at man ikke bliver kompenseret tilstrækkeligt for sine mange ældre, så må kommunen jo bringe det op i KL og på den måde få det ind i kommende kommuneaftaler.”

Borgmester Benedikte Kiær føler sig på ingen måde beroliget af analysen fra AE.
“Da vi skulle lave budgetterne for 2020, måtte vi lave den ene besparelse efter den anden og samlet set spare 36 millioner kroner. Det gjorde ondt, og nu står vi så til at skulle aflevere endnu flere penge til udligning. Heriblandt til 15 kommuner, som har en lavere kommuneskat end os. Jeg kan ikke se andet ud af regeringens politik, end at vi i Helsingør kommer til at stå i en værre situation,” siger Benedikte Kiær.

Læs hele artiklen  og få alle tallene på NB-Økonomi

Læs også:
Tænketank: Næsten alle kommuner står til gevinst på regeringens politik