Del artiklen:
- Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

I forlængelse af det forøgede coronaberedskab oprettes nu et nationalt logistikcenter, der omfatter fordelingen af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr.

Af Steen Houmark, [email protected]

Lægemiddelstyrelsen opbygger nu et nationalt logistikcenter, der skal stå for fordelingen af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr. 

Opbygningen sker i tæt samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. 

Det fremgår af et internt notat fra Lægemiddelstyrelsen, som NB-Nyt har fået adgang til.

Oprettelsen sker med udgangspunkt i den nuværende situation, hvor vi har udbrud af coronavirus og stigende smittespredning. Det understreges i notatet, at landet aktuelt ikke har akut national mangel på værnemidler.

Alligevel beder Lægemiddelstyrelsen de kommunale og regionale indkøbsafdelinger indkøbe alt, hvad der er mulighed for at købe ind.

Logistikcenteret forankres i Lægemiddelstyrelsen, som til dagligt overvåger tilgængeligheden af medicinsk udstyr i Danmark.

Det bliver det nye nationale logistikcenters opgave at få ansvar for distribution til og omfordeling af kritisk medicinsk udstyr og værnemidler mellem kommuner og regioner.

Prioritering af kritisk medicinsk udstyr vil ske på lægefagligt grundlag

Hensigten med det nye logistikcenter for medicinsk udstyr er at sikre, at der ikke opstår en situation med ophobning af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr i nogle områder af Danmark, mens der i andre områder opstår en akut mangelsituation. Ligeledes er formålet, at medicinsk udstyr distribueres til de steder, hvor der i den nuværende situation er størst behov.

Der tages i notatet højde for, at skulle det komme til en situation, hvor der bliver behov for at prioritere knappe forsyninger af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, vil prioriteringen bygge på en lægefaglig vurdering. En vurdering, der foretages i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Det understreges desuden i notatet, at opgaverne i centeret forventes at ændre karakter i løbet af de kommende uger i takt med en yderlige spredning af pandemien.

Organiseret i to enheder med fokus på henholdsvis kommuner og regioner

Konkret organiserer man logistikcentret i to undersektioner.

Den ene delsektion har fokus på at opbygge overblik over forsyningssituationen og eventuelle mangelsituationer i forhold til kritisk medicinsk udstyr og værnemidler i kommunerne. Den anden delsektion har fokus på at danne et tilsvarende overblik i regionerne.

For at sikre et løbende overblik over forsyningssituationen vil logistikcenteret og Lægemiddelstyrelsen fortsætte praksis med regelmæssigt at anmode kommuner og regioner om at indsende oplysninger om lagerstatus, estimeret dagligt forbrug samt information om eventuelle mangler.

De to undersektioner vil derudover koordinere omfordeling af udstyr internt i kommuner og regioner og imellem de to sektorer.

Det nationale logistikcenter er ligeledes i kontakt med danske og udenlandske distributører samt fabrikanter af medicinsk udstyr – og kan på den baggrund bidrage til, at kritiske forsyninger af medicinsk udstyr i distribueres hen, hvor behovet er størst.

Principper for fordeling af værnemidler og øvrigt medicinsk udstyr

Af notatet fremgår en række principper for fordelingen af værnemidler og øvrigt medicinsk udstyr. Det understreges, at principperne er vejledende, og kan ændre sig i takt med smittespredningen, udviklingen i behandlingskapaciteten og øvrige nye tiltag og strategier.

Udtræk af  fem foreløbige principper for national fordeling:

  1. Værnemidler (særligt masker og mundbind) vil i første omgang blive leveret fortrinsvis til regionerne.
  2. Værnemidler omfordeles fra hver region til de i regionen liggende kommuner.
  3. Opstår der mangler inden for en region og de i regionen liggende kommuner omfordeles mellem regioner. 
  4. Bliver det nødvendigt at prioritere opgaver (fx patientgrupper) vil dette involvere Sundhedsstyrelsen.
  5. Det er væsentligt, at de patienter i kommunerne, der har behov for kritisk medicinsk udstyr, er sikrede.