Del artiklen:
- Foto: Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix

I sidste uge reducerede både Aarhus og Middelfart kommuner den praktiske hjemmehjælp på grund af corona-udbruddet. Nu følger flere kommuner trop.

Af Steen Houmark, [email protected]

Det startede i sidste uge med at Aarhus og Middelfart kommuner som valgte at suspendere rengøringen hos hjemmeboende ældre de næste to uger. Nu følger flere kommuner trop.

Når kommunerne reducerer eller suspendere i de ældres praktiske hjælp (typisk rengøring) sker det dels for at mindske mulig smittespredning, dels for at fokusere kræfterne på de mest svækkede ældre.

”Vores medarbejdere kommer hos utroligt mange borgere og kan på den måde enten let blive smittet eller bære smitte med sig, som kan påvirke ældre borgere.” siger direktør Hosea Dutshcke, Sundhed & Omsorg i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Det samme budskab lyder fra Vejle Kommune, som er den seneste kommune, der suspendere rengøring og praktisk hjælp i hjemmeplejen.

“Personalet i hjemmeplejen kommer hos mange hjemmeboende ældre og sårbare, og personalet kan på den måde enten let smitte dem eller selv blive smittet. Og vi skal både passe godt på dem, men også på vores medarbejdere.” siger Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune.

Kommunerne står dermed i et valg, hvor de bliver nødt til at sikre, at de kan opretholde et beredskab med så mange raske medarbejdere som muligt i den kommende tid.

NB-Nyt har været i kontakt med en række kommuner og her er meldingen den samme som i Århus, Middelfart og Vejle man arbejder på at reducere den praktiske hjælp, da man har brug for mandskabsressourcerne i forhold til de svageste borgere.

Der reduceres ikke på plejeopgaverne

Det er dog fortsat planen, at der ikke slækkes på hjemmeplejens plejeopgaver. 

“Derfor får borgerne udført de vigtigste opgaver som personlige pleje og medicin. Samtidig opfordrer vi borgerne til at holde god kontakt til familie og venner, som kan træde til og hjælpe i denne ekstraordinære situation. De skal blot huske de gode råd om så vidt muligt at undgå fysisk kontakt og vaske hænder med vand og sæbe og spritte af hvis muligt,” siger Hosea Dutschke.

I Københavns Kommune er man også i færd med at nedskalerer hjælpen som det hedder på hjemmesiden. Her er tilgangen mere individuel end det umiddelbart fremgår af oplysningerne fra Middelfart og Århus.

Her ligner udgangspunktet mere det der sker i Vejle, hvor Anne Mette Lund fortæller, at alle praktiske opgaver vurderes individuelt og ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Det samme forventes at ske i København, hvor nedskaleringen i følge hjemmesiden vil ske ved af hjælp sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte borger.  På den led ligger Vejle og København sig tæt op af servicelovens bestemmelser.

Suspenderingen af rengøringen kan ramme 50.000 borgere

Hvis alle kommuner gør eksempelvis Middelfart så vil det berøre omkring 50.000 ældre borgere ifølge Danmarks Statistik. – Tallene i forhold til begrebet ældre borgere skal dog tages med et forbehold, idet de opgjorte tal også indeholder borger under 65 år, som modtager, det vi kender som praktisk hjælp fra hjemmeplejen.

Hos Ældre Sagen har seniorkonsulent Per Tostenæs forståelse for kommunernes prioriteringer.

”Vi har forståelse for, at man i en krisesituation som den nuværende skal prioritere sine ressourcer. I den her sammenhæng er det vigtigst, at de ældre får den personlige pleje, hjælp til at spise, gå på toilet og i bad,” siger han til Ritzau.