Del artiklen:

Man bør forberede sig på, at covid-19-pandemien kan vare længere end antaget. Derfor opfordrer Landsorganisationen for sociale tilbud, Danske Regioner, KL og fagforeningerne til i fællesskab at iværksætte en intensiv rekrutteringskampagne.

Af Steen Houmark, [email protected]

Danmark har et stort antal borgere indskrevet alene på bo-og opholdssteder. Hertil kommer de titusindvis af danskere, som er underlagt familie- misbrugs- eller dagbehandling, safehouses og domsanbragte.

”De sociale tilbud varetager en vital del af opgaven med at tage hånd om handicappede og samfundets allermest sårbare udsatte borgere – både somatisk, psykiatrisk og socialt. De er en af samfundets livsnerver til en stor gruppe af borgere og danner rammen om mange menneskers liv, som ikke vil kunne klare sig uden den rette behandling og støtte,” udtaler direktør Michael Graatang i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.

Regionerne har allerede udarbejdet en jobbank med det formål at rekruttere sundhedsfagligt personale i tilfælde af akut arbejdsmangel for pensionerede, ledige og studerende inden for sundhedsområdet.

LOS, der er Danmarks største brancheorganisation, roser initiativet, men understreger at der er markant behov for tilsvarende at sikre den socialpædagogiske og sundhedsmæssige faglighed – og arbejdskraft – på de sociale tilbud.

Eskalerer covid-19-pandemien, eller strækker den sig ud over en længere periode end antaget lige nu, så vil det være essentielt for driften af det sociale område, at man har tilstrækkeligt med personale, mener man i LOS.

LOS opfordre kommuner og regioner til, at man gør fælles sag

Michael Graatang opfordrer Danske Regioner, KL og fagforeningerne til at samle kræfterne og i fællesskab iværksætte en intensiv rekrutteringskampagne med fokus på en bred pædagogisk faglighed, som omfatter pensionerede studerende og ledige pædagoger, socialpædagoger og pædagogiske assistenter. Indsatsen skal forankres i regionernes jobbank.

Forslaget møder opbakning fra KL, hvor direktør Christian Harsløf siger:
”KL drøfter gerne forslaget med LOS, og det er glædeligt, at mange byder sig til for at give en ekstra hånd. Lige nu er mange kommuner selv i gang med at forsøge at skaffe det fornødne personale i fald, der skulle opstå problemer i forhold til sygemeldinger mv.”
Branchen har ifølge LOS ikke et akut behov for flere hænder lige nu, men det, man iagttager, er, at organisationens medlemmer ringer ind med bekymringer om præcis dette behov, som de ser vil stige for hver dag, der går.

Mangel på personale på det sociale område kan få voldsomme konsekvenser for handicappede samt de udsatte og sårbare mennesker, de social tilbud varetager opgaven for. 

”Vi er nødt til at sikre, at vi som samfund kan tage hånd om de allermest udsatte i en krisetid. Derfor er vi nødt til at handle nu og opfordrer så mange som muligt med den rette faglighed til at melde sig, når de sociale tilbud får brug for flere hænder i forbindelse med covid-19,” siger direktør i LOS, Michael Graatang.