Del artiklen:
Som en integreret del af kunststrategien udviklede kunstneren Cai Ulrich von Platen en række kunstprojekter, der alle gik i dialog med Skærbæk og Skærbæks borgere. I anledningen af en byvandring, der markerede afleveringen af kunststrategien, bearbejdede kunstneren en lukket blomsterbutiks facade i byens centrale handelsgade. I vinduerne blev en række fundne fotografier af optog og andre kreative indslag i Storegade gennem tiden præsenteret.
Som en integreret del af kunststrategien udviklede kunstneren Cai Ulrich von Platen en række kunstprojekter, der alle gik i dialog med Skærbæk og Skærbæks borgere. I anledningen af en byvandring, der markerede afleveringen af kunststrategien, bearbejdede kunstneren en lukket blomsterbutiks facade i byens centrale handelsgade. I vinduerne blev en række fundne fotografier af optog og andre kreative indslag i Storegade gennem tiden præsenteret. - Foto: Cai Ulrich von Platen

Vil I fremme arbejdet med kunst i jeres by eller kommune, så har Statens Kunstfond udarbejdet en skabelon til, hvorledes en kunststrategi udarbejdes og processen får en retning.

Af Lene Vind, [email protected]

I Skærbæk i Sønderjylland er der et ønske om at styrke byens identitet som et engageret og aktivt sted at leve og besøge. Og det skal kunsten bidrage til. Kunsten skal underbygge fællesskaber og møder på tværs af generationer – og skabe nye forbindelser til historien og Vadehavsregionen. Det er formuleringer, taget fra visionen i den kunststrategi, der er udarbejdet i Skærbæk.  Skærbæks kunststrategi er et eksempel på den type guide, som skabelonen fra Statens Kunstfond kan bruges til at udarbejde. Strategien skal sætte retning for den videre proces og være et styrende redskab for, hvor kunsten skal integreres, hvordan den skal integreres og hvorfor. I modsætning til et kunstprogram eller en handleplan er en kunststrategi langsigtet, dynamisk og flerstrenget. Den er bundet til et sted og bygger på analyse af stedet, prioriterer mellem mulige retninger og inddrager f.eks. lokale kunstnere, som skal medvirke til at realisere planen. Fire kunstgreb I Skærbæk peger kunststrategien på fire forskellige kunstgreb eller typer af kunstprojekter, som kan være med til at realisere formuleringerne i visionen.  De fire kunstgreb er:1.     Kunst, som styrker byens identitet2.     Kunstneriske rammer for nye samlingspunkter3.     Kunst, som skaber nye sammenhænge og forløb4.     Koncept for nye ”Skærbæk-produkter” 
Modellen for Skærbæks kunststrategi ser således ud. Den kan findes i sin helhed på side 51.

null

Også i Kanalbyen i Fredericia er kunsten tænkt ind i som et redskab til at skabe liv, involvering, mødesteder, identitet og sammenhænge. Her er idéen, at kunsten skal indarbejdes allerede i takt med, at et projekt skitseres og projekteres, så den får langt større indflydelse på det endelige byggeri eller byrum. Læs om Kanalbyen her. Hent hele skabelonen fra Statens Kunstfond til en kunststrategi her.