Del artiklen:
Radiograf Rådet og Overlægeforeningen er nu ude og advare regionernes ledelse om smittrisikoen ved fortsat at holde ambulatorier og røntgen afdelinger åbne for for ikke-akutte patienter
Radiograf Rådet og Overlægeforeningen er nu ude og advare regionernes ledelse om smittrisikoen ved fortsat at holde ambulatorier og røntgen afdelinger åbne for for ikke-akutte patienter - Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ambulante patienter står tæt ved undersøgelser og behandlinger. Overlæger og radiografer advarer mod sygehusledernes fortsatte prioritering af ikke-akutte patienter. Det øger smittespredningen mellem patenter og personale.

Af Steen Houmark, [email protected]

Onsdag bragte NB-Nyt et opråb fra Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard. I sit indlæg beskrev hun, hvordan regionerne fortsætter med at rulle de ambulante behandlinger igennem hospitalet.

”Der bevæger sig dagligt så store menneskemængder gennem de radiologiske afdelinger og mammografiscreeningsklinikkerne, at smitterisikoen for både patienter og personale står i skærende kontrast til resten af samfundet,” skriver Charlotte Graungaard Falkvard blandt andet i sit opråb.

Hun beskrev også, at der ved personalesamlinger kan være helt op til 70 mennesker i samme rum på samme tid.

Det vil sige, at trods regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand også i sundhedsvæsnet, vedholder nogle regioner med at holde mammografiscreening og ambulatoriekøen åben.

Læs også:
Opråb: Vær nu seriøse – smitten skal begrænses

438 hospitalsansatte er sendt hjem i Region Hovedstaden

Det var også i onsdags, at man på TV2 Lorry kunne læse, at Region Hovedstaden nu havde hjemsendt 438 hospitalsansatte eller ca 2 procent af arbejdsstyrken. Heraf var 24 smittede. Region Hovedstaden har overfor NB-Nyt ikke ville forholde sig til udviklingen.

Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (VIVE) ser med alvor på, hvordan tallene kan blive højere og højere.

”Tallene er ikke alarmerende. Det er til at have med at gøre lige nu. Men det er udviklingen, der bekymrende,” han til TV 2 Lorry.

Men det er Charlotte Graungaard Falkvard ikke helt enig i.

”Hver ansat kan have op til fem personer i timen, og de står meget tæt – ca. 20 centimeter fra klienten. Det vil sige, at hver ansat er en potentiel superspreder, hvis de skulle blive smittet – enten af en klient eller andre ude i samfundet – uden at være klar over dette,” siger Charlotte Graungaard Falkvard.

Overlæger advarer mod fortsat behandling af ikke-akutte patienter

Charlotte Graungaard Falkvard bakkes op af Overlægeforeningen. Her er man af den klare holdning, at der er større risiko for smittespredning af coronavirus, når ikke-akutte operationer og ambulante behandlinger fortsat gennemføres.

Det giver unødig risiko for smittespredning, når ikke-akutte og planlagte operationer fortsat gennemføres rundt omkring på de danske hospitaler, mener foreningen.

”Vi har behov for at sikre såvel patienter som læger og andre medarbejdere mod at blive udsat for smittefare i en situation, hvor vi står over for en snarlig storm,” siger Lisbeth Lintz, der formand i Overlægeforeningen, til Politiken.

Sygehusledelser stiller altså fortsat de samme produktionskrav om, at de planlagte operationer gennemføres, som før corona, og det, mener Overlægeforeningen, er i strid med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Regioner ruller ambulante patienter igennem trods ny bekendtgørelse

Den nyligt udsendte bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom er ellers ganske klar. Her står der bl.a.

”Regionsrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 (i bekendtgørelsen) beslutte at udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger, indkaldelser m.v., herunder se bort fra tidsfrister og kadencer efter følgende bestemmelser i sundhedsloven …”

Formålet med den nye bekendtgørelse er bl.a. at sikre, at der på det regionale plan kan foretages den nødvendige prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med coronaudbruddet. Det vil sige sikre dig og mig, at der er personale nok, når den forventede epidemi engang bryder ud for alvor.

Udfordringen med, at regionerne tilsyneladende fortsat kører på automatpilot og ruller ambulante behandlinger og undersøgelser igennem som før corona, er, at det kræver en politisk beslutning, hvis sygehusledelserne ikke kan finde ud af at administrere bekendtgørelsen, som den var tænkt.

Politiker sender bolden videre til den lokale ledelse

Karin Friis Bach (R), der er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, skriver i kommentar til Politiken:

”Det er lokalt, at man bedst vurderer, hvilke planlagte aktiviteter der skal udskydes, og hvilke aktiviteter der kan fortsætte uden at gå på kompromis med hverken coronaberedskab eller patienter og medarbejderes sikkerhed. Hvis man som læge er i tvivl, vil jeg opfordre til, at man tager dialogen med sin ledelse på hospitalet.”

På den led sender hun bolden tilbage til læger og radiografer, som står i den yderste frontlinje.

NB-Nyt har ved redaktionens slutning trods henvendelse til Region Hovedstaden ikke kunnet få en kommentar til, hvad det er for en logik, der ligger til grund for, at man fortsat gennemfører mammografier.

Link til den ny bekendtgørelse