Del artiklen:
KL og Forhandlingsfællesskabet indgår aftale, hvor medarbejdere kan anvises opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter, overenskomst og fagområder, end hvor de normalt udfører arbejdet. (Arkivfoto)
KL og Forhandlingsfællesskabet indgår aftale, hvor medarbejdere kan anvises opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter, overenskomst og fagområder, end hvor de normalt udfører arbejdet. (Arkivfoto) - Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

KL og Forhandlingsfællesskabet indgår aftale, hvor medarbejdere kan anvises opgaver i kritiske funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter, overenskomst og fagområder, end hvor de normalt udfører arbejdet.

Af Steen Houmark, [email protected]

De tiltag, der indtil videre er taget fra den danske regerings side under coronaudbruddet, er aldrig tidligere set, og de vil få vidtrækkende konsekvenser for både det private og det offentlige arbejdsmarked.  

I dag fredag følger Kommunernes Landsforening (KL) og det kommunale forhandlingsfællesskab under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) så trop. De udsender nemlig sammen en historisk erklæring, hvor der i den grad løsnes op for fleksibiliteten på det kommunale overenskomstområde.

KL har i denne uge haft et meget stort antal henvendelser fra kommunerne om mere fleksibilitet på det overenskomstdækkede område under coronakrisen.

Det, som særligt udgør en udfordring, er muligheden for lokalt at kunne flytte en ansat fra ét overenskomstområde til et andet, hvis behovet opstår, når coronaepidemien for alvor slår til.

KL har derfor siden begyndelsen af denne uge forhandlet intensivt med Forhandlingsfællesskabet om en fælleserklæring, der kan give den ønskede fleksibilitet og samtidig være en aftalemæssig ramme for kommunernes opgaveløsning under epidemien. Det fremgår af et internt notat fra KL, som NB-Nyt har fået adgang til.

Sent i går godkendte KL’s bestyrelse og Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg så fælleserklæringen, hvis hovedoverskrift er:

”Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt.”

Erklæringen, som forventes at træde i kraft kl. 14 fredag, betyder bl.a., at en ansat kan blive anvist til at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver uden for sit gængse overenskomstområde.

Øget fleksibilitet i arbejdsgivers ret til at tilrettelægge opgaverne

I erklæringen understreges det indledningsvist, at Danmark ikke er lukket ned. En frase, som ellers er anvendt i mange overskrifter i danske medier.

Parterne erkender, at arbejdssituationen er markant anderledes for de fleste medarbejdere i kommunerne. Særligt er man opmærksom på de medarbejdere, som løfter og skal løfte de kritiske funktioner. Det er inden for dette felt, at man særligt kan forvente, at det inden længe bliver nødvendigt at komme med individuelle ændringer i arbejdstilrettelæggelsen.

Ændringer i arbejdstilrettelæggelsen er et vigtigt element i, at de kommunale arbejdsgivere kan allokere medarbejdere på tværs af organisationen, for at opgaver fortsat kan varetages for at sikre, at samfundet kommer bedst muligt igennem den ekstraordinære situation. 

Det fremgår derfor af fælleserklæringen, at det er afgørende, at kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i forhold til borgerne og samfundet, hvor man kan forudse mandskabsmangel.

Medarbejderne er i den sammenhæng en vigtig og afgørende ressource for at lykkes at komme ud på den anden side af epidemien. 

Parterne er derfor enige om, at det kan blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Afsæt i eksisterende overenskomster

Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale. 

Det understreges i dokumentet, at udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Desuden vil der blive taget hensyn til ansatte i risikogruppen. 

I erkendelse af, at de kritiske funktioner og opgaver varetages og udmøntes med stor forskellighed fra kommune til kommune, har KL og Forhandlingsfællesskabet gjort erklæringen så operationel og fleksibel som mulig.

Det betyder bl.a., at varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter drøftes lokalt, så vidt det er muligt, samt at der eventuelt indgås lokale aftaler med afdelingen eller tillidsrepræsentanten.

Oplæring af den enkelte medarbejder

KL og Forhandlingsfællesskabet opfordrer kommunerne til, at medarbejdere, der i denne periode får andre opgaver, bliver oplært på en sådan måde, at borgere og ansatte sikres bedst muligt.  Det betyder blandt andet, at der også tages hensyn til den ansattes faglighed i forhold til de opgaver, der skal udføres. 

Det ligger mellem linjerne, at man som kommune, ansat og borger ikke nødvendigvis kan forvente at møde den gængse faglighed i forhold til de udpegende opgaver, men at de anviste medarbejdere er blevet instruererede og vejledt af de tilstedeværende fageksperter på området.

Aftalen gælder indtil 31. maj

Fælleserklæringen gælder på hele KL’s forhandlingsområde, herunder selvejende institutioner med driftsoverenskomst indtil 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.  

Processen er ifølge kilder i KL, at de enkelte medlemsorganisationer i Forhandlingsfællesskabet skal melde tilbage inden fredag klokken 14.00, hvorvidt de kan tiltræde erklæringen.

Herefter er erklæringen gældende.