Del artiklen:
- Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Serviceloven er ikke sat ud af kraft, men debat i medierne har fået social- og Indenrigsministeriet til at udsende et brev fredag, hvor man overfor kommuner og regioner understreger, at den socialpædagogiske bistand skal fortsætte under coronakrisen.

Af Steen Houmark, [email protected]

I sidste uge udsendte Social og Indenrigsministeriet en ny bekendtgørelse med det mundrette navn: ”Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19.”

Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at der på socialområdet i forbindelse med håndteringen af COVID-19 kan foretages en nødvendig prioritering af opgaver, samt allokering af behandlings- og personalemæssige ressourcer.

Serviceloven er ikke sat ud af kraft. Kommunerne har blot fået særlig prioriteringsmulighed

I fantom tempo opstod, der i kølvandet på bekendtgørelsen en fortolkningsdebat om, hvad betyder det på forskellige områder. Var serviceloven sat ud af kraft?

Nej det er den ikke.

”Det handler simpelthen om, at kommunerne får mulighed for at prioritere deres ressourcer derhen, hvor der er brug for dem,” siger Janet Samuel, der er chef for KL’s socialkontor.

Mange vil blive berørt fortæller Helle Linnet, som er formand for socialchefforeningen.

”Blinde, svagelige ældre, handicappede eller udviklingshæmmede – og for den sags skyld også andre raske borgere, der normalt nyder godt af kommunale socialtilbud – kommer til at kunne mærke konsekvenserne.” siger hun.

Kommunerne kan ikke suspendere støtte ved tryk på en knap

Det kan godt være, at kommunerne og andre myndigheder nu har fået udstrakte beføjelser til at reduceret i støtten, men de må ikke bar slå automatpiloten til.

Det fremgår af et brev fra ministeriet til kommuner og andre myndigheder der blev udsendt i fredags og som NB-Nyt er i besiddelse af.

Heraf fremgår det, at kommunerne kan ikke med henvisning til situationen under COVID-19 automatisk suspendere hjælp og støtte til fx mennesker med handicap, der modtager socialpædagogisk bistand.

I en nyhedsmail fredag bakker Social- og indenrigsminister Astrid Krag vigtigheden af, at den socialpædagogiske støtte fortsætter under coronaudbruddet.

Hun skriver bl.a.

”For de mest sårbare i vores samfund er det såkaldte relationsarbejde afgørende. Det bliver kun vigtigere i den nuværende situation med mange forandringer i hverdagen og øget utryghed som følge af corona.

Hun understreger samtidig at støtten til de psykisk sårbare eller medborgere med handicap, som bor i eget hjem og på botilbud skal fastholdes og støtten kun må nedskaleres eller stoppes, hvis myndighederne foretager en konkret individuel vurdering.

Principperne og en konkret og individuel vurdering, som vi kender fra serviceloven, er altså fastholdt.

Den socialpædagogisk hjælp kan nedskaleres, hvis personaleressourcer skal omrokeres

I brevet fra ministeriet til kommunerne og andre myndigheder påpeges, at man kun kan nedskalere hjælpen, hvis personaleressourcerne skal bruges et andet sted som følge af coronaudbruddet.

Hermed ligger socialministeriets brev sig op af de nye bekendtgørelser som i sidste uge blev udsendt af dels Social- og Indenrigsministeriet dels Sundheds- og ældreministeriet (se link neden for)

Læs også:
Kommuner må ikke aflyse hjemmehjælp på grund af smittespredning

Konkret skriver ministeriet til landets myndigheder, at de mennesker der modtager socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, det være sig som bostøtte eller faste besøg af en hjemmevejleder, hører til samfundets svageste grupper.

Socialområdet udgør en kritisk funktion

På den baggrund understreger ministeriet, at socialområdet udgør en kritisk funktion, som skal opretholdes. Kommunerne kan derfor ikke med henvisning til situationen med COVID-19 generelt suspendere hjælp og støtte til mennesker, der modtager socialpædagogisk bistand.

Ministeriet begrunder sin holdning med, at disse mennesker, som man skriver, har enten en betydelig funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale problemer, som det er væsentligt at være særligt opmærksom på – især i denne tid, der betyder voldsomme omvæltninger i hverdagen. 

Her pointere man fra ministeriets side, at netop de store omvæltninger kan være vanskelige at forstå og håndtere, hvis man i forvejen har en funktionsnedsættelse eller sociale problemer og præcis derfor kan socialpædagogisk bistand være med til at få hverdagen til at hænge sammen.  

Link til ny bekendtgørelse socialområdet.

Link til ny bekendtgørelse sundheds- og ældreområdet.