Del artiklen:
(Arkiv)
(Arkiv) - Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Borgere, der mistænker andre for at være smittet, har i nogle dage kunnet anmelde det til Styrelsen for Patientsikkerhed. Nu er opslaget fjernet fra styrelsens hjemmeside.

Af Steen Houmark, [email protected]

Torsdag 12. marts hastebehandlede Folketinget en lovpakke med en række ændringer af epidemiloven, som blandt andet giver Styrelsen for Patientsikkerhed en række nye beføjelser under coronaudbruddet i Danmark. 

Af den nye bekendtgørelse fremgår det blandt andet, at styrelsen kan påbyde enhver, som er konstateret smittet med coronavirus, eller som formodes at kunne være smittet, at lade sig:

  • undesøge, fx ved at lade sig teste for coronavirus/covid-19,
  • indlægge på et sygehus eller i en anden egnet facilitet,
  • isolere i en egnet facilitet.

Man skal her bemærke sætningen formodes at kunne være smittet. Den sætning har nemlig medført, at Styrelsen for Patientsikkerhed via deres hjemmeside opfordrede borgere til at indberette andre borgere. På hjemmesiden stod blandt andet:

“Hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus, skal du udfylde dette oplysningsskema og sende det til Styrelsen for Patientsikkerhed.”

Borgerne opfordres herefter til at udfylde et skema med oplysninger, der skal sendes som sikker post gennem e-Boks til Styrelsen for Patientsikkerhed.

I en mail til Ritzau svarede styrelsen på, hvorfor den giver borgere mulighed for at indberette hinanden.

”Det er Folketinget, der har truffet beslutning om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus,” skriver styrelsen.

Intet i bekendtgørelsen giver styrelsen lov til at bede os anmelde andre

Svaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed er interessant, for nærlæser man bekendtgørelsen, så står der intet om, at styrelsen er bemyndiget til eller har som opgave at være aktivt opsøgende i forhold til at få ”anmeldt” borgere, der er formodet smittebærer.

NB-Nyt har henvendt sig til styrelsen og spurgt ind til, om styrelsen ikke er en anelse længere fremme, end loven giver mulighed for?

Det kunne man umiddelbart ikke svare på.

To advokater mener ikke, man skal være bekymrede

NB-Nyt har talt med to erfarne advokater, Kurt Helles Bardeleben fra Sirius advokater og Anne-Birgitte Gammeljord fra Rovsing & Gammeljord, om ikke opfordringen er et skridt for langt fremme og i retning et totalitært element, når en statslig styrelse nu begynder at opfordre borgerne til anmeldervirksomhed.

De to jurister svarer samstemmende, uden at gå ind i om styrelsen rent faktisk har helm i lovgivningen, at vi i den alvorlige situation, som Danmark befinder os i, skal passe på ikke at være overbekymrede.

Juristerne er altså ikke utrygge for denne type af tiltag på det nuværende tidspunkt.

”Den slags tiltag skal jo ses i perspektiv af situationens alvor for den samlede befolkning,” siger Anne Birgitte Gammeljord med henvisning til blandt andet epidemilovgivningen.

Styrelsen: Vi gennemgår alle henvendelserne

I det skema, som borgeren blandt andet skal svare på, hvis man ønsker at anmelde en anden person, skal man bl.a. svare på, om personen, som man henvender sig om, er testet for coronavirus. 

Hvis personen ikke er testet, skal du som ”anmelder” svare på, hvorfor du tror, at personen kan være smittet. 

“Er personen i sin habituelle (normale, red.) tilstand”, spørges der også om i skemaet. 

Skemaet skal kun udfyldes af borgere, der har en konkret og velbegrundet bekymring, fremgår det i mailsvaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ritzau har tidligere spurgt styrelsen om, hvad de gør med de henvendelser, de får, og svaret lød:

”Sagsbehandlere med blandt andet lægefaglige og juridiske kompetencer gennemgår alle henvendelser. Hvad der skal ske i den enkelte sag, vil bero på en konkret vurdering. Det er vigtigt at understrege, at der kun gives påbud, der er nødvendige for at forebygge spredning af coronavirus,” skriver styrelsen til ritzau.

Opslag fjernet fra styrelsens hjemmeside

Ved redaktionens slutning er Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat ikke vendt tilbage med svar på vores spørgsmål, men det kan konstateres, at hjemmesiden ikke længere opfordrer borgerne om at henvende sig til styrelsen med en anmeldelse af andre borgere.

Link til styrelsens hjemmeside.

Link til bekendtgørelsen.