Del artiklen:
- Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix

Mange virksomheder oplever ifølge Dansk Erhverv, at kommunerne annullerer aftaler med henvisning til force majure. Men coronaudbruddet betragtes ikke af Økonomistyrelsen og Kammeradvokaten som en force majeure-situation for indkøber.

Af Steen Houmark, [email protected]

Stribevis af kommuner har meddelt, at de vil hjælpe erhvervslivet ved blandt andet at betale regningerne før tid, men hvad sker der med de eksisterende aftaler?

Hos Dansk Erhverv har man lige nu fokus på de kommuner, der annullerer aftaler.
Ifølge Morten Jung, markedschef hos Dansk Erhverv, er der nemlig mange private leverandører af tjenesteydelser som skolekørsel, beskæftigelsesindsats, rengøring, vikarbureauer og leverandører af velfærdsydelser, der har fået annulleret aftaler og betalingen er stoppet under henvisning til force majeure.

“Det er i min optik direkte modsat at det, regeringen anbefaler, og det samfundet og vores økonomi har brug for,” skriver han i en mail til OPS-Indsigt.

Men hvordan hænger det egentlig sammen? Må kommunerne godt annullere en aftale og henvise til force majeure?

Nej, det må de faktisk ikke.

Økonomistyrelsen og Kammeradvokaten er enige

Økonomistyrelsen, der ligger under Finansministeriet, slår fast i en meddelelse på sin hjemmeside, at som situationen er nu, foreligger der ikke en tilstand, hvor staten og den offentlige sektor kan påberåbe sig force majeure.

Betingelse for, at en aftalepart kan påberåbe sig force majeure er, at parten er forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til den indgåede aftale. Det reguleres typisk via den enkelte kontrakt, hvordan force majeure skal håndteres.

Økonomistyrelsen vurderer således, at der ikke er grundlag for, at staten (det offentlige) kan påberåbe sig force majeure. 

Denne vurdering deles også af Kammeradvokaten, der på sin hjemmeside bl.a. skriver:

”Vi deler Økonomistyrelsens vurdering af, at der ikke foreligger en situation, hvor man generelt og pr. automatik kan påberåbe sig force majeure.”

Læs også:
Force majeure, covid-19 og kontrakter

Det offentlige kan ikke påberåbe sig force majeure

Baggrunden for, at den offentlige indkøber ikke kan påberåbe sig force majeure, hænger ifølge Økonomistyrelsen sammen med, at statens forpligtelse ved de fleste indkøb hovedsageligt er at betale for varer og tjenesteydelser.

Dette er det offentlige og kommunerne ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i det offentlige skal arbejde hjemmefra.

Det betyder, at det offentlige derfor i udgangspunktet er forpligtet til at opfylde sine forpligtelser, selv om det offentlige meddeler en leverandør, at en aftalt leverance ikke skal finde sted, eller anmoder om, at den udskydes til et senere tidspunkt. Udskydelse af leveringstidspunktet på det offentliges foranledning indebærer ikke i sig selv, at det offentliges ikke skal betale. Det fremgår  af Økonomistyrelsens hjemmeside.

Visse leverandører kan påberåbe sig force majeure

Det er samtidig Økonomistyrelsens vurdering, at visse leverandører til staten og dermed det offentlige vil kunne påberåbe sig, at manglende eller forsinket levering skyldes force majeure, hvilket vil betyde, at de ikke kan gøres ansvarlige for den misligholdelse, som dette kan føre til.

Det er, som det fremgår, langt fra alle leverandører til det offentlige, der kan påberåbe sig force majeure. Det vil afhænge af den specifikke leverance og forholdene i den forbindelse.

Der er for eksempel forskel på, om aftalen vedrører levering af værnemidler, så som handsker fra Kina eller grus fra en dansk leverandør.

Hvad hvis leverandøren ikke kan levere en vare eller ydelse?

Økonomistyrelsen henviser til, at regeringen har meldt ud, at den ønsker at understøtte virksomheder og lønmodtagere i den ekstraordinære situation, der foreligger på grund af coronavirus. Derfor opfordrer man til, at statslige institutioner udviser fleksibilitet, hvis leverandøren fx leverer forsinket.

DI: Meddelelsen fra Økonomistyrelsen er kærkommen

Hos Dansk Industri modtages Økonomistyrelsens udmeldinger meget positivt.

”Det er en ekstrem vigtig udtalelse. Mange virksomheder bokser i disse dage med netop overvejelser om, hvorvidt deres kunder i den offentlige sektor kan påberåbe sig force majeure for at komme ud af kontrakter. Meddelelsen fra Økonomistyrelsen er meget kærkommen,” siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI. 

Læs også:
DI: Corona-udbrud rejser spørgsmål om ansvar og force majeure i virksomhedernes samarbejde med det offentlige