Del artiklen:
Pulje på 30 mio. kroner skal være medvirkende til at få museerne igang efter coronakrisen. Pengene kommer fra Ny Carlsbergfondet.
Pulje på 30 mio. kroner skal være medvirkende til at få museerne igang efter coronakrisen. Pengene kommer fra Ny Carlsbergfondet. - Foto: Ny Carlsbergfondet.

Ny Carlsbergfondet etablerer ekstraordinær pulje på 30 mio. kroner til genstart af kriseramte kunstmuseer, så de kan gennemføre de programmer, der skal trække gæster til, når de åbner igen.

Af Lene Vind, [email protected]

Den midlertidige lukning af landets kulturinstitutioner pga. coronavirus har også konsekvenser for museernes økonomiske situation. Derfor har Ny Carlsbergfondet afsat en ekstraordinær pulje, der skal bidrage til at få kunstmuseerne på fode igen.

Branchen er i øjeblikket i dialog med stat og kommuner med henblik på at finde politiske løsninger, der forventes at kunne kompensere museerne på lige fod med det øvrige erhvervsliv.

Museerne indgår i højere grad end nogensinde som vigtige attraktioner i turist- og oplevelsesindustrien. I tråd med den danske model, hvor kunstmuseerne understøttes af stat, kommuner og fonde i fællesskab, har Ny Carlsbergfondet besluttet også at give museerne en ekstraordinær håndsrækning. Det sker i form af en pulje på 30 mio. kroner, der kan søges af kunstmuseerne til at gennemføre de programmer, der skal trække gæster til, når de åbner igen.

”Vi forventer, at der fra politisk side laves tiltag, der i væsentlig omfang kompenserer de ramte museer, som udgør en vigtig del af dansk kultur- og erhvervsliv. Vi har været i dialog med branchens aktører, og vi vil fra vores side gerne bidrage til, at kunstmuseerne kan genåbne med deres planlagte programmer og forhåbentlig derved genindtage deres væsentlige rolle i det danske samfund. Som fond er det vores opgave at virke til gavn for kunsten og kendskabet til kunst i Danmark,” siger formand for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Fleksibilitet og råderum

Støttemidlerne til de danske kunstmuseer fra Ny Carlsbergfondets ekstraordinære pulje vil ikke være underlagt de samme betingelser, som ved fondets øvrige uddelinger.

”Når det gælder midler fra den ekstraordinære pulje, så vil de være præget af en høj grad af fleksibilitet. Vi vil i mindre grad forholde os til, om pengene går til den ene eller den anden type udgift, blot vi kan hjælpe museerne til at gennemføre deres programmer. Vigtigst er, at støtten bidrager til, at kunstmuseerne hurtigst muligt kommer op på samme niveau som inden krisen,” siger Christine Buhl Andersen.

Den ekstraordinære pulje på 30 mio. kroner til de danske kunstmuseer stammer fra et historisk højt afkast fra Carlsberg A/S. Det høje afkast gør, at den ekstraordinære indsats overfor kunstmuseerne ikke går ud over fondets øvrige støtteområder og de andre aktører i dansk kunstverden, som Ny Carlsbergfondet direkte eller indirekte samarbejder med.

Ny Carlsbergfondet melder snarest ansøgningsfristen til den ekstraordinære pulje ud til de danske kunstmuseer.

Ny Carlsbergfondets ekstraordinære pulje til de danske kunstmuseer etableres som led i en fælles målrettet akutindsats fra de tre fonde i Carlsbergfamilien: Carlsbergfondet, Tuborgfondet og Ny Carlsbergfondet. Læs mere.