Del artiklen:
Vi kommer til at opleve konsekvenserne i to tempi, forudser Søren Dinesen Østergaard: Først en akut forværring hos folk, der i forvejen lever med psykisk sygdom og dernæst en form for 'post-coronareaktion', hvor vi ser en kæde af afledte effekter.
Vi kommer til at opleve konsekvenserne i to tempi, forudser Søren Dinesen Østergaard: Først en akut forværring hos folk, der i forvejen lever med psykisk sygdom og dernæst en form for 'post-coronareaktion', hvor vi ser en kæde af afledte effekter. - Foto: Melissa B. Kirkeby Yildirim

Meget tyder på, at de ekstreme forandringer af samfundet forårsaget af coronavirus forværrer eksisterende psykiske sygdomme og øger antallet af nye tilfælde, mener psykiatri-professor.

Af Jørn Sørensen, [email protected]

Hjemmearbejde, isolation, radio- og tv-spots med myndighedernes formaninger og apokalyptiske billeder af gudsforladte gader med lukkede butikker er surrealistisk for os alle. 

Men for mennesker, der i forvejen lider af psykiske sygdomme som angst, OCD, depression og skizofreni, kan en hverdag med coronavirus være ekstra foruroligende. For sårbare mennesker, der endnu ikke har udviklet psykisk sygdom, kan den ekstreme situation formentlig være en direkte sygdoms-trigger.

Det er udgangspunktet for professor Søren Dinesen Østergaard, der netop har modtaget en hastebevilling på lige over en million kroner fra Novo Nordisk Fonden til forskningsprojektet ‘Mental Health Consequences of the COVID-19 Pandemic’.

Pengene skal bruges til at kortlægge omfanget af psykisk sygdom relateret til Covid-19-pandemien, og det skal gå stærkt, forklarer professoren, der er ansat på både Institut for Klinisk Medicin og ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien.

De første resultater i løbet af uger

Han regner med at have de første forskningsresultater parat allerede i løbet af nogle uger og peger på, at den nye viden vil falde på et tørt sted.

“Det er forventeligt, at pandemien påvirker personer, som lever med eller er i risiko for at udvikle psykisk sygdom, og det er også den fornemmelse, mine kolleger i psykiatrien sidder med på baggrund af sporadiske kliniske observationer. Men der mangler konkret viden om omfanget baseret på et stort datamateriale – og det har vi ambitioner om at levere,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Aktuelt er der et stort fokus på at behandle og reducere smitte med infektionssygdommen Covid-19, men Søren Østergaard Dinesen frygter, at de indirekte psykiske konsekvenser kan blive mindst lige så alvorlige som de rent fysiske. Måske endda værre.

“Jeg tror, vi kommer til at opleve konsekvenserne i to tempi. Først en akut forværring hos folk, der i forvejen lever med psykisk sygdom og dernæst en form for ‘post-coronareaktion’, hvor vi ser en kæde af afledte effekter, som rammer befolkningen bredere. Vi kommer til at se reaktioner på mistede job, dårlig økonomi, afbrudt skolegang, familier under pres, vold i hjemmet, selvmedicinering med alkohol og stoffer, nedsat motion og ja… fortsæt selv listen,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Akut og post-corona

Baseret på ovenstående teori vil Søren Dinesen Østergaard og hans forskningsgruppe gennemføre to studier. 

Først vil de fokusere på den akutte fase og undersøge, om mennesker med kontakt til psykiatrien oplever forværring af deres symptomer pga. de mange ændringer i samfundet og frygten for coronavirus. Den del af undersøgelsen baserer sig på analyse af patientjournaler fra de psykiatriske hospitaler i Region Midtjylland.

Efterfølgende – når pandemien er overstået – vil forskerne på baggrund af data fra de danske sundhedsregistre undersøge antallet af nye tilfælde af psykisk sygdom før, under og efter epidemien. Her er hypotesen, at man vil kunne se en post-coronareaktion, når selve infektionssygdommen er klinget af.