Del artiklen:
Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol i Kalundborg skal nu danne rammen om nødproduktion af ethanol.
Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol i Kalundborg skal nu danne rammen om nødproduktion af ethanol. - Foto: Presse

Genåbningen vil øge behovet for håndsprit. Staten opretter nu sammen med giganter i dansk erhvervsliv et konsortium, hvis formål er at sikre egenproduktion af ethanol på en tredjedel af det daglige behov.

Af Steen Houmark, [email protected]

Behovet for værnemidler vil stige ekstremt i forlængelse af genåbning af skoler og dagtilbud, samtidig er verdensmarkedet for værnemidler og andre central komponenter til sundhedsvæsenet under stærkt pres.

For en lille uge siden meddelte Danske Regioner, at beholdningen af værnemidler var kritisk. I den sammenhæng sagde regionsformand Stephanie Lose (V):

“Det er en konstant risiko, at Danmark potentielt kan mangle værnemidler. Derfor fastholder vi både niveauet for indkøb hos vores traditionelle leverandører og laver hele tiden nye aftaler med store og små virksomheder.

Danmark har med andre ord fortsat et stærkt behov for værnemidler. Det er en af baggrundene for, at der etableres en øget egenproduktion af ethanol, som indgår i desinfektionamidler.

De danske myndigheder vurderer, at det daglige behov for ethanol i Danmark vil stige til ca. 100.000 liter i døgnet til desinfektion, når samfundet gradvist lukkes op.

Da der ikke i dag er nogen dansk egenproduktion af ethanol i større stil, er vi meget sårbare i forhold til, at verdenshandelen fungerer. Det vil sige, at især landtransportkæderne er intakte, og at andre lande ikke opstiller eksportrestriktioner.

En non-for-profit produktion af ethanol på tværs af stat og erhvervsliv
Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet bevilger derfor 17,5 mio. kr. til et midlertidigt konsortium bestående af staten, Carlsberg, Ørsted og Ree Holding, som samles i et nyoprettet selskab under ledelse af den Nationale Operative Stab (NOST), som ledes af Rigspolitiet. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Selskabet skal sikre en nødproduktion af ethanol, som skal anvendes i desinfektionsmidler såsom håndsprit, der er afgørende for at begrænse smittespredning på bl.a. hospitaler, i beredskabet og på landets virksomheder.

De deltagende parter i konsortiet vil ikke tjene penge på produktionen af ethanolen.

Minister: Et godt eksempel på nye samarbejder på tværs

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger om projektet: 

”Som erhvervsminister er jeg utrolig stolt af at se, hvordan danske virksomheder står sammen, tager ansvar og hjælper til, hvor der er brug for det. Vi befinder os i en situation, der kræver ekstraordinære tiltag og nye samarbejder på tværs for at løse vores udfordringer. Jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvad den danske ånd er i stand til. Med det får vi nu skabt et produkt, der er helt nødvendigt lige nu.”

Målet er at producere ca. 36.000 liter ethanol i døgnet, hvilket svarer til ca. en tredjedel af det daglige behov i Danmark.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger:
”Der er ikke tilstrækkelig produktion af ethanol i Danmark i dag til at dække efterspørgslen på desinfektionsmidler, hvilket vi kan gøre noget ved hurtigt med dette glimrende initiativ og samarbejde.”

Produktionen vil finde sted på Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol beliggende i Kalundborg.

Anlægget blev solgt til et nyetableret selskab under Ree Holding 31. marts 2020. Ørsteds medarbejdere har bidraget til opstart og drift af anlægget, som fremadrettet vil blive drevet og stillet til rådighed af Ree Holding.

Ti tankbiler opererer i døgndrift

Carlsberg har som en del af konsortiet indvilget i at omstille en stor del af sin produktion til at levere den alkoholbase, anlægget skal køre på. 10 tankbiler vil operere i døgndrift for at levere 1,4 millioner liter alkoholbase om ugen for at holde anlægget kørende. De første biler blev sendt afsted allerede torsdag i sidste uge.

Alkoholbasen destilleres til 90 procent og forarbejdes herefter til desinfektion. Ambitionen er i første omgang at producere ethanol i en periode på seks uger.

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, siger i en pressemeddelelse:

”Vi er glade for, at det er lykkedes at samle nogle af de største virksomheder og fonde i Danmark bag en afgørende og hurtig indsats for at levere desinfektion til de danske sygehuse. Det viser, at vi i Danmark har en række samfundsstøtter, der både kan og vil bidrage, når det gælder.”

Om NOST

NOST er forkortelsen for den Nationale Operative Stab, der træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark.