Del artiklen:
Kulturinstitutionerne i Holstebro Kommune har det hårdt under coronakrisen, derfor appellerer kommunen til at der bliver gjort mere for de selvejende institutioner.
Kulturinstitutionerne i Holstebro Kommune har det hårdt under coronakrisen, derfor appellerer kommunen til at der bliver gjort mere for de selvejende institutioner. - Foto: Holstebro Kommune

Mange selvejende kulturinstitutioner har store problemer under coronakrisen, fordi de ikke kan bruge hjælpepakkerne. Sådan er det også i Holstebro Kommune, som har beskrevet problemstillingerne i et brev til kulturministeren.

Af Lene Vind, [email protected]

Al hjælp til kulturlivet er velkommen, og Holstebro Kommune takker i et brev til kulturminister Joy Mogensen (S) og de respektive kulturpolitikerne i Folketinget for de hjælpepakker og indgåede aftaler om støtte, som er blevet besluttet i den seneste tid.

Hjælpen er hårdt påkrævet og meget nødvendig, men samtidig opfordrer kommunen til, at arbejdet fortsætter, og når hele vejen rundt.

”Vi kan konstatere, at forbavsende mange af vores 13 selvejende kulturinstitutioner samt en række aktører ikke eller kun i ringe omfang kan bruge hjælpepakkerne. Dette er dybt bekymrende,” skriver Lene Dybdal, formand for Kultur- og Fritidsudvalget og Mette Højborg, direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked, begge fra Holstebro Kommune.

Hejser det gule flag

I brevet til kulturministeren, skriver de to repræsentanter, at der er mange årsager til, at situationen er bekymrende, men mange er meget pressede på likviditeten, derfor hejser Holstebro Kommune det gule flag og appellerer til, at der snarest bliver skabt et sikkert grundlag for alle i kultur- og fritidslivet.

Det, som fortsat mangler, er ifølge de to fra Holstebro Kommune følgende: 

  1. En hjælpepakke til musik- og kulturskoler, som fastlægger en fælles holdning til elevernes betalinger. Musikskoletilbud er en skal-opgave for kommunerne. Vi efterlyser et udspil, som sikrer ensartethed over hele landet. Musikskolerne frygter for deres elevantal i de kommende år.
  2. Tiltag, som sikrer mod tab af budgetterede og forventede billetindtægter m.m. Det gælder især museer og musik- og kulturhuse, og vi kan forsikre jer om, at de lokalt fortsat er hårdt pressede.
  3. En teknisk gennemgang af hjælpepakkerne og indgåede aftaler, som kan skabe klarhed over, hvordan de enkelte aktører kan få den bedste og mest relevante hjælp, og som kan præcisere begreber som for eks. ’større forsamlinger’. Hjælpepakkernes formuleringer rejser tvivlsspørgsmål, og lokalt er der stor usikkerhed. Vi modtager mange spørgsmål om disse ting – og vi har svært ved at svare. Dette bør I tage fat i hurtigt, så alle kan kende konkrete vilkår og rammer.

Brevet afrundes med en opfordring til, at statslige beslutninger og udmeldinger er meget vigtige for tilsvarende holdninger og afgørelser lokalt.

”Kort sagt, vi bestræber os på at holde fast i og fremtidssikre den røde tråd mellem niveauer og i de vigtige kæder, som omslutter kultur- og idrætslivet lokalt og nationalt. De beslutninger I tager, er vigtige for os, ligesom de tiltag og beslutninger, vi tager lokalt har betydning for jer nationalt.Det er i samspillet mellem beslutningsniveauer, at den vigtige og nødvendige udvikling reelt kan ske.”

Kulturministeren har ikke svaret på henvendelsen endnu.