Del artiklen:
I følge AKKS' undersøgelse forventer garderne et meget stort tab på indtægtssiden. De har i foråret og sommeren normalt lønnede engagementer, som er med til at finansiere aktiviteter resten af året, og disse er nu blevet aflyst. Samtidig har netop disse foreninger forholdsvist høje faste udgifter, som skal dækkes ind af indtægterne.
I følge AKKS' undersøgelse forventer garderne et meget stort tab på indtægtssiden. De har i foråret og sommeren normalt lønnede engagementer, som er med til at finansiere aktiviteter resten af året, og disse er nu blevet aflyst. Samtidig har netop disse foreninger forholdsvist høje faste udgifter, som skal dækkes ind af indtægterne. - Foto: Hans B. Henriksen

Kommunernes hjælp til det lokale forenings- og kulturliv har været kærkommen. Det viser en undersøgelse af konsekvenserne af coronakrisen udarbejdet af Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS).

Af Lene Vind, [email protected]

Der er tale om meget store beløb, som amatørkulturens foreninger har tabt i forbindelse med coronakrisen. Faktisk vurderes det samlede økonomisk tab til i alt 29.780.641 kroner, hvoraf 14.166.641 kroner er allerede afholdte og forventede udgifter.

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd har i samarbejde med DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst og Amatørmusik Danmark i april 2020 udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, for at afdække hvilke økonomiske tab, bekymringer og udfordringer de amatørkulturelle foreninger står med i forbindelse med Covid-19 situationen.

Mange aflysninger

Nu foreligger rapporten fra den første undersøgelse. Og her fremgår det, at konsekvenserne er omfattende. 457 både landsdækkende og lokale foreninger har besvaret den første spørgeskemaundersøgelse og af tallene fremgår det, at der er tale om i alt 2.318 aflysninger pga. Covid-19 nedlukningen i form af aflyste forestillinger, forestillingsrækker, prøver, koncerter, stævner, rejser m.m.

I rapporten fortæller foreningerne også om deres bekymringer i forlængelse af den nuværende COVID-19 nedlukning, om behovet for hjælpepakker og frygten for foreningernes medlemmer, økonomi og fremtid.

Beholder tilskud

Slagelse Kommune er en af mange kommuner, som er parat med en hjælpende hånd til det lokale kulturliv.  Kultur- og  fritidsudvalget vil lade arrangørerne beholde tilskuddet fra kommunen uanset om arrangementet er aflyst eller blot udskudt, og uanset om arrangørerne hænger på udgifterne eller ej. Det skriver Sjællandske Medier.

Samtidigt med at udbetalingen af næste tilskud rykkes halvanden måned frem. Hjælpen skønnes ikke at koste Kommunen noget og det giver kulturlivet lidt ekstra råderum.

”Rigtig mange fra kulturlivet er blevet ramt af aflysninger, ændringer og udskydelser. Derfor har vi i et enigt udvalg besluttet at give aktørerne en hjælpende hånd. Det betyder, at dem som har modtaget kulturelle tilskud, som på grund af Covid-19 har været nødsaget til at aflyse, ændre eller udskyde deres aktiviteter, får mulighed for at beholde deres tilskud efter dialog med kulturafdelingen.”

“Hvis vi også i fremtiden skal have et rigt og varieret kulturliv, som det vi kendte til inden corona, så er vi nødt til at støtte op om og sikre, at kulturlivet kommer godt i gang igen,” siger medlem af udvalget Anne Bjergvang (S) til avisen.

Du kan læse resultaterne fra AKKS’ første undersøgelse her