Del artiklen:
Borgmesteren i Hjørring Kommune er bekymret for den ulige indflydelse Ældre Sagen og dens administrerende direktør Bjarne Hastrup (Billedet) har ind på Christiansborg pga de mange vælgere Ældre Sagen repræsentere.
Borgmesteren i Hjørring Kommune er bekymret for den ulige indflydelse Ældre Sagen og dens administrerende direktør Bjarne Hastrup (Billedet) har ind på Christiansborg pga de mange vælgere Ældre Sagen repræsentere. - Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

‘Vi er helt rundtossede. Vi kan simpelthen ikke forstå de argumenter, Ældre Sagen kommer med,’ siger borgmester Arne Boelt i en kommentar til sagen om Havbakken. Han mener, at Ældre Sagen har brugt et sæt argumenter ude i medierne, men stævnet kommunen for noget andet.

Af Steen Houmark, [email protected]

Ældre Sagen har på vegne af nogle beboere på plejehjemmet Havbakken stævnet Hjørring Kommune for at have misligholdt lejeforholdene, samt at kommunen ikke er berettiget til at opkræve leje, fordi Hjørring Kommune ikke stiller en plejebolig til rådighed.

Stævningen er sendt for mange måneder siden og er en udløber af, at Hjørring Kommune for mere end et år siden har truffet en beslutning om, at plejehjemmet Havbakken skulle nedlægges. 

NB-Nyt har tidligere skrevet om sagen, der er kompleks i mere end en forstand og brolagt med misforståelser, blandt andet fordi man blander to lovgivninger sammen: boligloven og lov om social service.

Læs også:
Ankestyrelsen har anvendt faktuelle oplysninger forkert

Den måde, plejehjemmet blev nedlagt på, havde ifølge Ældre Sagen en række konsekvenser for beboerne.

I sidste uge valgte Ældre Sagen så at trække sin stævning af Hjørring Kommune tilbage.

Det primære formål har været at sikre, at de metoder, som man har anvendt i Hjørring Kommune i forbindelse med lukning af plejecenter Havbakken, ikke spredes til andre kommuner, skrev Ældre Sagen i en pressemeddelelse:

”Vi har sort på hvidt fra både Ankestyrelsen og boligministeren, at Hjørring Kommune håndterede lukningen af Havbakken forkert,” sagde Ældre Sagens adm. direktør, Bjarne Hastrup, i den sammenhæng.

Hvorfor opgiver Ældre Sagen en klar vinder?

Men hvad er det lige, der har fået Ældre Sagen til at ophæve deres stævning af Hjørring Kommune? Handler det i virkeligheden om, at Ældre Sagen efter flere måneder er kommet frem til, at sagen ikke kan holde ved domstolene? Altså at sagsgrundlaget er utilstrækkeligt?

Det har NB-Nyt spurgt Ældre Sagen om ud fra en betragtning om, at det er yderst bemærkelsesværdigt, at man ophæver en stævning, hvor man i en pressemeddelelse tilkendegiver, at man har vundet sagen. Altså opnået det man ville.

På det spørgsmål har NB-Nyt modtaget et langt og kompliceret svar, der kan koges ned til ”Nej, tværtimod.”

Ældre Sagen mener at have vundet sagen, selvom den ikke er ført og hæfter i sit svar til NB-Nyt dette op på to ting. Ankestyrelsens afgørelse i forhold til servicelovens bestemmelser og boligministerens udtalelser i forhold til lejeloven.

NB-Nyt gennemgår i det følgende de to argumenter for til sidst at sammenholde med selve den stævning, Ældre Sagen har sendt.

Ankestyrelsens telefonnotat understøtter ikke Ældre Sagens argumentation

Det er ganske rigtigt, at Ankestyrelsen har truffet en afgørelse i forhold til serviceloven, hvor beboerne får medhold i, at de har ret til levering af hjælp gennem det fast tilknyttet personale, der skal være på et plejecenter, og ikke gennem anden leverandør, fx kommunens hjemmepleje.

Det skal her bemærkes, at Ankestyrelsen efterfølgende i et telefonnotat har tilkendegivet, at kommunen naturligvis har fuld organisationsfrihed. Her skriver ankestyrelsen blandt andet:

”Vi har ikke taget stilling til andre spørgsmål, herunder om kommunen er berettiget til at nedlægge Havbakken samt de ansættelsesmæssige rammer i forhold til personalet.”

Det betyder, at en leverandør, der både driver hjemmepleje og plejehjem (f.eks. kommunen), fortsat kan integrere sine personaleressourcer ifølge Ankestyrelsen. KL har ligeledes tilkendegivet, at Ankestyrelsen ved sin afgørelse må have overset nogle af de fakta, Hjørring Kommune har fremsendt. 

Ser man på serviceloven er der først givet medhold til Ældre Sagen, men efterfølgende må man sige, at Ankestyrelsen trækker i land efter en mindre skøn proces rent sagsbehandlingsmæssigt.

Fakta er, at borgerne på et plejehjem gerne må få hjælp fra ansatte i kommunens hjemmepleje, så længe det opfylder borgerens individuelle behov.

Boligministerens svar er taget ud af en sammenhæng

I sit brev til NB-Nyt argumenterer Ældre Sagen for at have vundet sagen med baggrund i boligministerens svar. Det, boligministeren blandt andet har svaret, er: ”Det må endvidere lægges til grund at ældre, der visiteres til en plejebolig, har et behov, der ikke kan opfyldes alene ved hjemmehjælp.”

Her kan man godt blive lidt forvirret og tænke, jamen så gør Hjørring Kommune noget forkert, for det er jo deres hjemmepleje og dermed hjemmehjælp, der yder hjælpen på Havbakken.

Det er ganske rigtigt, at kommunens hjemmepleje varetager hjælpen på Havbakken, men der er ikke tale om punktpleje, således som det sker ude i hjemmehjælpen. Det betyder, som NB-Nyt forstår det på Hjørring Kommune, at man har etableret det, man kender som en integreret ordning, og det er fuldt lovligt, forudsat borgerne får det, de skal, i forhold til serviceloven. 

Boligministeren skriver desuden i sit svar, at det lægges til grund, at der er tilknyttet personale til servicearealet i plejeboliger svarende til den pågældende beboergruppes behov. På den led matcher boligministerens svar Ankestyrelsens telefonnotat. Så længe man har personale, der matcher borgerens behov på stedet, er det ikke et problem.

Men hvilken sammenhæng er der mellem Ældre Sagens mediekommunikation og stævningen?

Ældre Sagens mediekommunikation og stævning hænger ikke sammen

Hele drøftelsen og Ældre Sagens mediekommunikation om, hvorvidt kommunen må nedlægge et plejecenter, og borgerne på Havbakken har fået den rette hjælp, er kompliceret på mange måder. Det må samtidig konstateres, at den har meget lidt at gøre med den stævning, Ældre Sagen nu har trukket tilbage. 

Stævningen drejer sig nemlig ikke om serviceloven og boligministerens svar, selvom om Ældre Sagen trækker både Ankestyrelsens afgørelse og boligministerens svar frem i sin pressemeddelelse som argumentation for, at man ville have vundet retssagen.

Den sag, der er trukket tilbage, handler nemlig om almenboligloven og misligholdte lejeforhold. Det fremgår af et dokument, som NB-Nyt har fået aktindsigt i. 

Borgmester: ‘Naturligvis skal Ældre Sagen betale’

Man skulle nu tro, at det var ligegyldigt, hvad der stod i en stævning, når nu Ældre Sagen har trukket sagen tilbage. 

Alt burde være godt, men af et dokument, NB-Nyt har aktindsigt i, fremgår det, at advokaten for Hjørring Kommune i et brev til Vestre Landsret skriver:

”Idet sagsøgerne (Ældre Sagen) er den tabende part i sagen, skal jeg anmode Landsretten om at pålægge sagsøgerne, at betale sagens fulde omkostninger.”

Dermed er sagen ikke slut set med Hjørring Kommunes øjne. Hos kommunen vurderer borgmester Arne Boelt (S) sagen således:

”Naturligvis skal de betale sagens omkostninger, det er jo dem der har trukket sig.”

”De argumenter, Ældre Sagen har anvendt ude i medierne, er helt hen i vejret i forhold til den sag, de har rejst i Landsretten,” siger han til NB-Nyt.

Det, som bekymrer Arne Boelt, er, at Ældre Sagen som folkelig organisation på et tyndt grundlag kan overbevise Landsretten om, at man skal gå uden om byretten, fordi sagen er principiel, og når det så passer Ældre Sagen, kan de bare uden videre trække sagen tilbage.

”Vi er, hvis jeg skal være ærlig, helt rundtossede. Vi kan simpelthen ikke forstå de argumenter, Ældre Sagen er kommet med. Det, de gør, er, at de bruger nogle argumenter ude i medierne, som skal retfærdiggøre, at den her sag har skullet i retten, men det er ikke de samme argumenter, de skriver i deres stævning til os,” siger Arne Boelt til NB-Nyt.

I Hjørring Kommune er man altså af den opfattelse, at Ældre Sagen har tabt sagen, fordi de har trukket sig fra deres egen stævning, og samtidig udtrykker borgmesteren bekymring for Ældres Sagens rolle i samfundet og måden at kommunikere på, når de har en sag.

”Jeg er sgu bekymret for den ulige indflydelse, de kan have ind i ministerierne, fordi man her og på Christiansborg er bekymret for de mange vælgere, Ældre Sagen repræsenterer, lige fra det yderste højre til yderste venstre,” siger Arne Boelt.

Læs også:
Hjørring Kommune underkendt af Ankestyrelsen