Del artiklen:

I Ringsted Kommune har de udarbejdet en kunststrategi og næste fase er oprettelsen af et nyt billedkunstråd, som skal rådgive om kunst ved anlægsbyggerier. Mange kommuner er nu klar med deres kulturstrategi for det lokale kulturliv i 2020.

Af Lene Vind, [email protected]

Kunststrategien i Ringsted Kommune skal fremme, at samtidskunst bliver  prioriteret som en del af Kommunes udvikling. Og i forlængelse kunststrategien har Kommunen ønsket at nedsætte et billedkunstråd, fremgår det af en pressemeddelelse fra Ringsted Kommune.

Formålet med det nye billedkunstråd er naturligvis, at det skal hjælpe med at føre målsætningerne i kunststrategien ud i livet, så det offentlige rum bliver mere og andet end et fysisk rum. Rådet skal også rådgive om kunst i Ringsted Kommunes anlægsbyggerier og samtidigt skal det selvstændigt igangsætte kunstneriske opgaver i det offentlige rum.

Derudover har billedkunstrådet også en rådgivende funktion i forhold til kunst ved kommunale anlægsbyggerier.

“Kunststrategien skal være et redskab, der gør det lettere at bruge kunst som en naturlig del af udviklingsprojekter og aktiviteter rundt om i hele Ringsted Kommune,” siger Daniel Nørhave, formand for Kultur- og Fritidsudvalget,  i pressemeddelelsen.

Billedkunstrådets medlemmer

Billedkunstrådet er ikke blevet nedsat endnu, og Kommunen søger nu medlemmerne til rådet.

“Billedkunstrådet skal hjælpe os med at strategien bliver ført ud i livet på bedste vis. Derfor leder vi efter medlemmer fra kunstmiljøet og repræsentanter for borgerne, så vi får en bred repræsentation fra mennesker med interesse for kunst og den inspiration og eftertænksomhed, som kunst kan give,” siger Daniel Nørhave.

Billedkunstrådet skal bestå af følgende medlemmer:

  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune
  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø
  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø
  • To borgerrepræsentanter med interesse for/kendskab til billedkunst
  • En repræsentant fra Ringsted Kommunes administration

Medlemmerne vælges i første periode indtil udgangen af 2021, efterfølgende perioder vælges medlemmerne for fire år, der følger Byrådets valgperiode.

Kommunens hjemmeside findes mere information om Kunststrategien.