Del artiklen:
Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport. (Arkiv)
Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport. (Arkiv) - Foto: Ombudsmanden.dk

Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport.

Af Ritzau, [email protected]

Folketingets Ombudsmand retter i en ny rapport en alvorlig kritik af forholdene for anbragte børn på opholdssteder og institutioner.

Fristerne for at indberette fysisk magtanvendelse bliver i vidt omfang ikke overholdt, ligesom kendskabet til skånsom magtanvendelse er lav.

Undervisningen lever flere steder ikke op til kravene. Det samme er tilfældet for medicinhåndteringen.

Ombudsmanden baserer kritikken på besøg på i alt otte tilsynsbesøg i løbet af 2019.

Fem private opholdssteder og tre døgninstitutioner har haft besøg. Seks af stederne havde interne skoler.

Målgruppen for tilsynene var børn fra 6-12 år. Men tilsynene omfattede alle under 18 år på stederne.

Susanne Veiga er områdechef for Ombudsmandens Børnekontor. Hun er bekymret over, at der ikke er blevet rettet op på problemerne.

– Foretager man magt på anbringelsessteder, skal der overholdes nogle skarpe frister for, hvornår man skal registrere den magt. Det er helt gennemgående, at det ikke bliver overholdt, siger Susanne Veiga.

Hun nævner også undervisningsområdet som et stort problem, fordi man tilbage i 2016 så de samme problemer omkring, at børnene ikke får den undervisning, de har krav på.

– Det er selvfølgelig bekymrende, siger Susanne Veiga.

Der er dog også et lyspunkt i rapporten. Stederne er generelt gode til at understøtte børnene og de unges kontakt til pårørende, hedder det i rapporten.

På baggrund af rapporten kommer Ombudsmanden med en række anbefalinger.

Blandt andet, lyder det, bør institutioner og opholdssteder i højere grad sørge for, at personalet er bekendt med reglerne omkring magtanvendelse, så den bruges så skånsomt som muligt.

Desuden bør det sikres, at børn og unge får det antal fag og timer i skolen, de skal have.

Ombudsmanden vil drøfte rapporten med Børne- og Undervisningsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

/ritzau/