Del artiklen:
Projekter der øger læselysten og fællesskaber omkring litteraturen kan søge støtte via ny pulje. Projekterne skal inddrage kunstnere, som på den måde hjælpes videre efter coronakrisen.
Projekter der øger læselysten og fællesskaber omkring litteraturen kan søge støtte via ny pulje. Projekterne skal inddrage kunstnere, som på den måde hjælpes videre efter coronakrisen. - Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Folkebiblioteker og læringscentre kan søge om tilskud fra pulje på 13 mio. kroner til projekter, der øger læselysten og inddrager forfattere og andre kunstnere, som trænger til hjælp efter coronakrisen.

Af Lene Vind, [email protected]

Landets folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre får nu mulighed for at søge tilskud til projekter, der øger danskernes læselyst og læsefællesskaber. Puljen med i alt 13 millioner kroner støtter projekter, som inddrager forfattere og andre kunstnere for at styrke et aktivt kulturliv på den anden side af coronakrisen.

Initiativer til at skabe større lyst til at læse og fordybe sig i litteraturen har været på dagsordenen i flere år anført af de skiftende kulturministre. Og senest har kulturminister Joy Mogensen (S) har fokus på  indsatsområdet “Læselyst og læsefællesskaber for alle.”

“Corona-krisen har bekræftet, at vi i den grad har brug for fællesskaber. Litteraturen og læsning kan netop danne ramme om fællesskaber. Derfor skal vi også blive ved med at styrke børn, unge og ældres læselyst – og alle de nye fællesskaber omkring læsningen,” siger Joy Mogensen.

Ved at involvere forfattere og kunstnere i projekterne, mener ministeren at vi give kulturlivet og dem, der fører os ind i litteraturens verden, en ekstra hjælpende hånd også efter coronakrisen. 

Formidling af litteratur i samarbejde med kunstnere og forfattere

Som nævnt har flere kulturministre haft fokus på læsning og læselyst i Danmark gennem de seneste år og her er folkebibliotekerne rundt i landet en vigtig institution. Bibliotekerne kan stimulere læselyst og skabe fællesskaber i hele befolkningen. Og når det handler om indsatser overfor skolebørnene,  har de pædagogiske læringscentre en direkte adgang til alle skolebørn, også til dem, der ellers ikke kommer på biblioteket.  Derfor får disse institutionerne nu mulighed for at søge tilskud til projekter med fokus på, hvordan læsning og litteratur kan formidles og tilgængeliggøres både fysisk og digitalt for danskere i alle livets faser.

På opfordring fra Danmarks Biblioteksforening skal projekterne denne gang inddrage kunstnere og forfattere til eksempelvis formidlingsaktiviteter, arrangementer eller mere forpligtende samarbejder, så projekterne kan bidrage til at afbøde nogle af konsekvenserne af corona-krisen og være en hjælp til at holde kulturlivets hjul i gang.

Hvilke typer udgifter kan der ydes støtte til?

·       Frikøb af personale (se specifikation nedenfor)·       Formidlingsaktiviteter·       Kunstner-/forfatterhonorarer·       Formidling af projektresultater f.eks. konferencer/seminarer og publicering·       Konsulentbistand til væsentlige opgaver i projektet, der kræver ekstern ekspertise, f.eks. følgeforskning, ekstern evaluator eller øvrige specialistkompetencer
Kulturministeriets nye indsats “Læselyst og læsefællesskaber for alle” under ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Der er ansøgningsfrist tirsdag den 15. september 2020.

Kilde: Kulturministeriet -og læs om detaljerne for ansøgning om støtte.