Del artiklen:
Skagen Kunstmuseer har fået støtte til et forskningsprojekt om Maria Krøyer i internationalt perspektiv. På billedet ses hun portrætteret af sin mand P. S. Krøyer.
Skagen Kunstmuseer har fået støtte til et forskningsprojekt om Maria Krøyer i internationalt perspektiv. På billedet ses hun portrætteret af sin mand P. S. Krøyer. - Foto: Skagens Kunstmuseer

Kulturministeriets Forskningsudvalg har netop uddelt midler til forskningsprojekter på museer og idrætsinstitutter fordelt over hele landet.

Af Lene Vind, [email protected]

Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter forskning, som styrker forskningsmiljøerne på kultur- og idrætsområdet, og den seneste uddeling går til 41 ud af de 95 projekter, som har ansøgt om midler fra forskningspuljen.  Projekterne forventes at tilvejebringe ny og brugbar viden om det danske kultur- og idrætsliv.

Et af de støttede projekter kommer fra Nationalmuseet og har titlen:
‘Hvor går vi hen, når verden går under? – en reminder fra fortiden’. Også et ph.d. projekt om ungdomsatleters forbrug af smertestillende medicin, et projekt om forskning i 1800-tallets grammatik og et projekt om et truet insekt, den grønne mosaikguldsmed, er blevet tildelt midler.

”Vi har som samfund brug for ny forskning på kultur- og idrætsområdet, fordi den giver os dybere forståelse for områdernes betydning for samfundet. I år har en række spændende projekter fået støtte,” siger kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

En del af udvalgets afsatte midler er øremærket til forskning på idrætsområdet.

”Det er fascinerende at få indsyn i den bredde, dybde og høje kvalitet, der er i forskningen på Kulturministeriets område. Det gælder idrætsområdets forskning i nye trænings- og rehabiliteringsformer samt i foreningskulturen, der er på højeste niveau,” siger Johs. Nørregaard Frandsen, formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Baggrund for tildelingen

Midlerne er fordelt efter en prioriteret indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg, som endte med at tilgodese i alt 41 forskningsprojekter på de forskende institutioner under Kulturministeriet, idrætsområdet og de statsanerkendte museer. Der var i år 95 ansøgninger til forskningspuljen. Puljen støtter forskningsprojekter, samfinansiering af ph.d.-projekter, projektmodning og gæsteprofessorater og det er de forskende institutioner under Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og idrætsforskningsinstitutterne, der kan søge.

Den næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets Forskningspulje er i foråret 2021. Listen over alle de modtagende projekter kan findes her.