Del artiklen:
Gerlev Højskole er en af modtagerne af støtte til et projekt for mennesker med udviklingshandicap. Billedet har intet med dette projekt at gøre.
Gerlev Højskole er en af modtagerne af støtte til et projekt for mennesker med udviklingshandicap. Billedet har intet med dette projekt at gøre. - Foto: Gerlev Højskole / Instagram

Kultur- og foreningsliv skal løfte sårbare, udsatte og ældre borgere, som er særligt hårdt ramt af coronakrisen, ud af ensomhed og isolation. 19 større projekter landet over bliver nu sat i gang.

Af NB Medier

Kultur- og foreningsliv skal løfte sårbare, udsatte og ældre borgere, som er særligt hårdt ramt af coronakrisen, ud af ensomhed og isolation. 19 større projekter landet over bliver nu sat i gang.

Der er rigtig mange penge at få del i til projekter, som kan hjælpe særligt sårbare borgere ud af den isolation og ensomhed, som har præget deres liv de seneste måneder.

Frem til den 1. september er der åben for ansøgninger til puljen på samlet 20 millioner kroner til kultur-, højskole, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med coronakrisen. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen.

”Vores kultur-, højskole- og foreningsliv spiller en stor rolle, når vi skal hjælpe sårbare, udsatte og ældre gennem coronakrisen,” siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Projekterne kan være idrætsdage for værestedsbrugere, virtuelle læsefællesskaber, aktiviteter for børn og unge i udsatte boligområder, erindringsfortællinger med demensramte og sommeraktiviteter for hjemløse. Se listen nedenfor med projekter, som har fået støtte indtil nu.

Kulturministeren glæder sig over, at der kommer gang i projekterne, som kan gøre en stor forskel for de borgere, som har været hårdest ramt af coronakrisen.

Allerede uddelte tilskud til projekter til sårbare og udsatte borgere:
 

 • Frivilligcenter og selvhjælp Faaborg-Midtfyn, Selvhjælp ud i det blå, 237.724 kr. 
 • Landsforeningen af VæreSteder, Meget mere end idræt, 1.000.000 kr.  
 • Læseforeningen, Virtuelle læsefællesskaber for sårbare og udsatte mennesker under og efter Corona, 270.760 kr.
 • Lille Skole for Voksne, Personlig recovery gennem folkeoplysende voksenundervisning, 251.240 kr. 
 • OMBOLD, Fra isolation til idræt – fra sårbarhed til sammenhold, 489.079 kr.  
 • Ishøj Kvindeforening, Sammen På Tværs, 300.000 kr. 
 • Brande Højskole, Hjælpepakke til de udsatte unge – som må væk hjemmefra for at komme videre i job og uddannelse, 239.875 kr.
 • Turning Tables Danmark, Kreativ sommer og efterår for sårbare børn og unge i udsatte og almene boligområder, 370.444 kr. 
 • Gerlev Idrætshøjskole, Leg og fællesskab i en corona-tid – sociale bevægelsesaktiviteter med mennesker med udviklingshandicap, 500.000 kr.  
 • Kofoed Skole, Det’ Sommer på Kofoeds Skole, 430.124 kr. 

Tilskud til projekter til ældre borgere: 

 • Frivilligcenter Rudersdal, Ind i kulturlivet – ud i foreningsfællesskabet, 81.421 kr. 
 •  Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum, Erindring og fællesskab, 182.125 kr.
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Ældre som ressource – kickstart det aktive seniorliv med et højskolekursus, 1.776.000 kr. 
 • Frivilligcenter Helsingør, Mellem mennesker, 173.000 kr. 
 • Idrætsfællesskabet, Fra sundhedshus til varig motionsdeltagelse, 169.400 kr. 
 • Foreningen Tone Kompagniet, OPSANG: FællessangsKoncerter, 267.288 kr.
 • FO Aarhus, Sommer Sammen, 300.000 kr.
 • Nordjyllands Historiske Museum, Mobil erindringsudstilling om besættelsen 1940-45, rettet mod ældre medborgere, 104.000 kr. 
 • Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds, Tilbage til Livet, 630.000 kr. 


Fakta om puljen

Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvor der indgår en samlet pulje på i alt 20 millioner kroner til kultur-, højskole, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med coronakrisen. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen.

Der er endnu en ansøgningsrunde i puljen med ansøgningsfrist den 1. september 2020, hvor der kan søges støtte til større projekter mellem 51.000 kr. til 2 millioner kr. Mindre projekter mellem 10.000 til 50.000 kr. kan søge løbende frem til den 1. oktober 2020.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan man søger puljen for større projekter på 51.000 til 2.000.000 kr. og puljen for mindre projekter på 10.000 til 50.000 kr.