Del artiklen:

En række yderkommuner har de seneste tre år forbedret deres økonomi og har dermed formået at vende en negativ udvikling. Det viser en ny analyse.

Af Peter Risager, [email protected]

De seneste tre år er der flere yder- og mellemkommuner, som har oplevet stigende velstand. Store dele af Fyn har formået at vende den udvikling, at velstanden går fra land til by, mens også Vejen og Aabenraa i det sydjyske og Vordingborg på Sydsjælland har fået bedre økonomiske grundvilkår.

Det viser en analyse, som NB-Økonomi har foretaget på baggrund af ændringerne i kommunernes udskrivningsgrundlag og det socioøkonomiske indeks.

Dermed er der altså konkret belæg for, at yderkommunerne med en aktiv indsats på beskæftigelses- social eller udviklingsområdet selv kan være med til at afgøre deres økonomiske skæbne.

Langeland Kommune er blandt yderkommunerne, der har formået at vende den negative udvikling til en positiv. Borgmester Tonni Hansen (SF) siger til NB-Økonomi, at det blandt andet skyldes en målrettet indsats for at tiltrække ressourcestærke børnefamilier:

“Vi gør absolut en indsats for at tiltrække bestemte typer af borgere. Med Danmarks (sandsynligvis) bedste normeringer i daginstitutionerne og kun to lukkedage om året (jul og nytår), satses der bevidst på børnefamilier,” siger Tonni Hansen.

Selvom nogle kommuner har formået at vende udviklingen, er det overordnede billede fra analysen, at de grundlæggende økonomiske omstændigheder for kommunerne bliver stadigt mere ulige på tværs af kommunerne.

Dermed er de økonomiske omstændigheder blevet bedre i København og kommunerne nord for København, mens der også i Østjylland og på tværs af det produktionsrige Midtjylland er sket en generel forbedring af de økonomiske vilkår. Imens har store dele af Nordjylland og Syd- og Vestsjælland haft en negativ udvikling.

I kortet her kan du se, hvordan kommunernes økonomiske omstændigheder ifølge analysen i NB-Økonomi har udviklet sig siden 2017.