Del artiklen:
Justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterer mandag sin version af en flerårig politireform.
Justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterer mandag sin version af en flerårig politireform. - Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Regeringen har fokus på tryghed i sit udspil til en flerårig politireform. Der skal være mere nærpoliti.

Af Ritzau, [email protected]

Regeringens udspil til en flerårig politireform indeholder et forslag om, at der skal komme mere politi i nærområderne.

Samlet vil regeringen åbne 20 nye nærpolitienheder, der skal placeres over hele landet, hvor der nu er langt til politiet. De nye enheder skal frem mod 2024 have 150 nye lokalbetjente, hvilket vil bringe det samlede antal op på 550.

– Min oplevelse er, at der hos mange danskere er en følelse af, at politiet er kommet for langt væk. Det udfordrer trygheden, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i udspillet.

Ud over flere lokalbetjente vil regeringen gennemføre en reform af Rigspolitiet, starte en national efterforskningsenhed, udvide politistyrken og styrke anklagemyndigheden.

Regeringens udspil vil løfte bevillingen til politiet og anklagemyndigheden med 596 millioner kroner i 2021 – stigende til 792 millioner kroner i 2024.

På et pressemøde, hvor udspillet bliver fremlagt, siger Nick Hækkerup (S):

– Det seneste år har vi sat hårdt ind over for eksplosioner i København, over for fremmedkrigere og vanvidsbilisme. Nu er tiden til næste skridt så kommet for at øge trygheden.

– De seneste 20 år har svaret været mere centralisering. Vi vil gå en anden vej. Vi vil have mere nærhed, flere betjente og vi vil sætte hårdere ind over for den komplekse, økonomiske og organiserede kriminalitet.

Med nærhed mener regeringen ifølge udspillet også, at politiet skal have mere frihed til at strukturere arbejdet.

– Der er derfor behov for et opgør med de omfattende registreringer og afrapporteringer, der præger politiet.

– Mere tillid og mindre detailregulering af politiet vil samtidig øge værdien af at have et mere nært politi med flere lokale betjente tættere på borgerne. Det vil betyde, at landets politikredse i højere grad kan håndtere de lokale og regionale udfordringer, skriver regeringen.

Regeringens oplæg til et kommende politiforlig under fire overskrifter:

* Nærhedsreform af politiet:

Regeringen foreslår at oprette 20 nye nærpolitienheder. Der skal desuden tilføres 300 operative betjente til det nære politiarbejde i politikredsene.

Af dem skal 150 være dedikerede lokalbetjente. Det svarer til knap 40 procent flere lokalbetjente. For at få mere lokalt politi skal der flyttes 900 årsværk fra Rigspolitiet

Tanken er, at de nye nærpolitistationer skal være fysiske bygninger, fortæller justitsministeren under præsentationen.

* Frihed til lokale løsninger:

Regeringen vil sikre mere tillid og plads til politifagligheden og styrke det lokale handlerum i politikredsene.

* Jagten på samfundsundergravende kriminalitet skal styrkes:

Politi og anklagemyndighed skal være bedre rustet til at bekæmpe den komplekse kriminalitet.

Regeringen vil derfor oprette en ny national efterforskningsenhed med placering i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, nærmere bestemt Københavnsområdet og Aarhus.

Kredsen har arbejdstitlen National Efterforskningsenhed og skal opklare de mest komplicerede forbrydelser.

* Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider:

Regeringen vil sikre flere hænder til behandling af straffesager i politiet og anklagemyndigheden.

Forventningen er, at ressourcetilførslen alt andet lige vil nedbringe sagsbunken med 35-40 procent i politiet og 40-45 procent i anklagemyndigheden.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/