Del artiklen:
Beboere i seniorbofællesskaber har ikke følt sig isoleret i deres hjem under coronakrisen.
Beboere i seniorbofællesskaber har ikke følt sig isoleret i deres hjem under coronakrisen. - Foto: Thomas Søndergaard/Realdania

Beboere i seniorbofællesskaber rundt i kommunerne har i modsætning til mange andre ældre ikke følt sig isoleret i deres hjem under coronakrisen. Det viser ny undersøgelse. Blandt andre Roskilde Kommune arbejder ihærdigt for at få flere bofællesskaber for seniorer op at stå.

Af Lene Vind, [email protected]

Der kan være mange fordele ved at give kommunens seniorer mulighed for at bo sammen i  bofællesskaber. En fordel er, at de ældre oplever mindre ensomhed, fordi de har et fællesskab med de øvrige beboere.

Og især her i coronakrisen, har fællesskabet været vigtigt. En spørgeskemaundersøgelse til landets seniorbofællesskaber, som methods.dk har foretaget for Realdania, viser at langt de fleste beboere har det haft en positiv betydning at bo tæt på andre under coronakrisen, og trods restriktioner har mange ikke følt sig isoleret, fordi de har været en del af et bofællesskab.

85 procent af de adspurgte, at bofællesskabet har betydet, at de ikke føler sig isolerede fra andre mennesker trods restriktioner som følge af covid-19.

Derudover mener 89 procent, at det er lykkedes at finde måder at omgås hinanden på i seniorbofællesskabet, samtidig med at man tager de nødvendige hensyn. Til gengæld oplever 71 procent, at mange af fordelene ved at bo i bofællesskab er blevet indskrænket under covid-19.

”Siden 2016 har vi i Realdania arbejdet for at sætte gang i byggeriet af flere seniorbofællesskaber. Det har vi gjort, fordi undersøgelser har vist, at det er en boform, som ser ud til at have en positiv effekt på livskvaliteten og forekomsten af ensomhed blandt ældre,” siger Stig Hessellund, projektleder i Realdania.

Flere undersøgelser af seniorbofællesskaber

Methods.dk har sendt den nævnte spørgeskemaundersøgelse til 257 seniorbofællesskaber i Danmark. Af dem har 123 seniorbofællesskaber besvaret undersøgelsen.

Det generelt positive billede af, at det nære naboskab har givet tryghed, bakkes op af en kvalitativ interviewundersøgelse foretaget af antropolog Max Pedersen for Realdania. Her er 40 personer fordelt over 10 forskellige seniorbofællesskaber blevet interviewet.

Første runde blev afviklet som telefoninterview i maj og juni. Den runde skal nu følges op med yderligere to runder, som afdækker beboernes oplevelse af genåbningen og fællesskabets tilbagevenden til en mere normal hverdag. De første resultater peger på, at genåbningen måske kan give anledning til større usikkerhed og uenigheder end nedlukningen.

Spørgeskemaundersøgelsen kan downloades her