Del artiklen:
Louisiana Museum for Moderne Kunst i Humlebæk risikerer at miste et tocifret millionbeløb i offentlig støtte, fordi Dansk Folkeparti vil flytte pengene til mindre museer i provinsen. (Foto Ritzau/ Scanpix)

Coronakrisen er også gået ud over landets museer. Derfor søger Lousiana Museum of Modern Art nu Fredensborg Kommune om fritagelse for grundskyld.

Af Lene Vind, [email protected]

Museer som kunstmuseet i Humlebæk har en meget stor betydning for den lokale identitet, og museet er formodentlig ikke det første og helt sikkert ikke det eneste, som vil forsøge at dække blot en lille del af årets kæmpe underskud ved at ansøge egen kommune om fritagelse for grundskyld for 2020 og 2021.

Louisiana Museum of Modern Art har været tvangslukket i 71 dage på grund af covid-19, og det har haft en betydelig indvirkning på museets økonomi. Det skriver økonomidirektør Carsten Skjøt i ansøgningen til Fredensborg Kommune om fritagelse for grundskyld i 2020 og 2021.

Ansøgningen har været behandlet i Økonomiudvalget, hvor administrationen anbefalede, at Louisiana henvises til at søge støtte via de statslige støtteordninger. Den indstilling stemte formanden for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen (K) imod og begærede sagen i byrådet. Derfor er ansøgningen på dagsordenen her mandag aften.

 “Jeg kører det kulturelle artilleri i stilling i denne sag. Hvis vi ikke skal hejse den kulturelle fane her og gå til kamp i den her sag, hvornår skal vi så?,” spørger Ulla Hardy-Hansen retorisk i Lokalavisen Uge-Nyt.

En mindre håndsrækning

Louisiana har altid været god til at tiltrække publikum til museet og tjene egne midler, derfor rammer krisen også ekstra hårdt. Af ansøgningen til Fredensborg Kommune fremgår det også, at Louisiana forventer at have et samlet underskud på omkring 18 mio. kroner, til trods for at man har ansøgt og fået hjælp via de forskellige statslige hjælpepakker.

Derfor kan det virke som en dråbe i havet, at museet søger om fritagelse af grundskyld, som optimalt ville kunne beløbe sig til 710.000 pr. år, men reelt kun er 110.000 kroner pr. år, fordi fritagelsen alene omfatter den bebyggede grund, gårdsplads og have. 

“Det rækker jo som en skrædder i helvede,” siger Ulla Hardy-Hansen til Lokalavisen Uge-Nyt. Hun har talt med museet,og de har tilkendegivet, at for dem tæller hver en krone.

Louisiana har tidligere ansøgt om driftsstøtte på 5.000.000 kroner under henvisning til nedlukningen og de deraf følgende bortfaldne billetindtægter. Byrådet besluttede i juni, at ansøgningen ikke skal imødekommes.

I dagsordenen til aftenens byrådsmøde gør administrationen opmærksom på, at lighedsgrundsætningen indebærer, at hvis Louisiana fritages for at betale grundskyld, så vil andre museer også kunne forvente at blive fritaget for at betale grundskyld, medmindre der sagligt kan argumenteres for, at særlige forhold ligger til grund for at fritage Louisiana.