Del artiklen:
Turismeomsætning på Sjælland og øerne skal stige til 15 mia. kroner i 2025 i følge ny udviklingsplan.
Turismeomsætning på Sjælland og øerne skal stige til 15 mia. kroner i 2025 i følge ny udviklingsplan. - Foto: Steffen Stamp

Der mangler vækst i turismen på Sjælland og øerne. Derfor er 17 kommuner gået sammen om en udviklingsplan for Region Sjælland, som skal få turismeomsætningen til at stige frem til 2025 med to milliarder kroner til gavn for både borgere og besøgende.

Af Lene Vind, [email protected]

Turismen er med til at skabe vækst, sikrer arbejdspladser og udvikle byområder, men Sjælland og øerne har ikke oplevet den samme vækst i turismen som resten af landet de seneste år.

Regionen står for kun 10 procent af omsætningen inden for kyst- og naturturismen i Danmark, på trods af den største koncentration af sommerhuse og placeringen tæt på København.

En ny udviklingsplan for Sjælland og øerne skal forløse potentialet og øge turismeomsætningen til samlet set 15 mia. kroner i 2025. Det er en stigning på i alt to milliarder kroner sammenlignet med i dag.

Bag den nye udviklingsplan står Dansk Kyst- og Naturturisme, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, samt den filantropiske forening Realdania. Visionen er, at turismen i endnu højere grad bliver en løftestang for byudvikling med fokus på den naturvenlige turisme, højere kvalitet og øget omsætning.

“Denne sommer har vist, at der er en stor interesse for ferie tæt på med afsæt i kyst, natur, kultur og lokale fødevarer, og den interesse skal vi bevare og udbygge”, siger Niels Hörup, formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød Kommune.

Fem indsatsområder skal styrke turismen

Planen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt på fem indsatsområder, herunder udvikling af lystbådehavne, forretningsudvikling af mere outdoor-turisme og styrket samarbejde mellem transport og turisme. Udviklingen skal koncentreres i stærke turismemæssige kraftcentre, og sammenhængen mellem hovedstaden og det øvrige Sjælland og øerne skal styrkes. Derudover skal oplevelsesværdien øges i form af kultur- og naturoplevelser i regionen.

Ifølge planen skal den sjællandske infrastruktur styrkes i hele området, så det bliver nemmere for turisterne at besøge forskellige destinationer og attraktioner og at kombinere en tur til København med en tur til kysten.

Udviklingsplanen fremhæver desuden en række oplevelsestilbud på Sjælland og øerne, der i dag viser vejen, f.eks. Camønoen og Dark Sky på Møn, Camp Adventures Skovtårnet, Dragsholm Slot og Holmegaard Værk.

En positiv kædereaktion

Udviklingsplanen er startskuddet til et øget investeringsniveau på Sjælland og øerne. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, hvilket på sigt formodes at resultere i øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser og overnatning.

“Udvikling af turisme går hånd i hånd med byudvikling. Det handler om at udvikle steder, der er gode at besøge – og samtidig gode steder at bo og arbejde. Sjælland og øerne har meget at byde på, og det er vigtigt at få samlet lokalsamfundet om udviklingen,” siger Jesper Nygård, direktør fra Realdania.

Han mener, at kommunerne nu skal gå forrest med systematisk planlægning og infrastruktur, der kan bane vejen for private aktører, og således skabe en positiv kædereaktion.

Fakta om Udviklingsplan for Sjælland og øerne

•Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne
•Udviklingsplanen indeholder 21 konkret tiltag fordelt under fem indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab
•Turismeomsætning skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)
•Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)
•Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)
•Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, eksempelvis fra København, samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd
Parter bag Udviklingsplan for Sjælland og øerne
Planen er finansieret af:
•17 kommuner i KKR Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg
•Destinationsselskaber på Sjælland og øerne
•Dansk Kyst- og Naturturisme
•Foreningen Realdania

Planen er udarbejdet af BARK Rådgivning. Læs mere om udviklingsplanen her.