Del artiklen:
Lokalområder vigtigere end nogensinde – også i genåbningen efter corona. Resultater fra undersøgelse viser, at f.eks. at byerne begynder at være tilbage på det samme aktivitetsniveau som det var før corona – men på en lidt ny måde.
Lokalområder vigtigere end nogensinde – også i genåbningen efter corona. Resultater fra undersøgelse viser, at f.eks. at byerne begynder at være tilbage på det samme aktivitetsniveau som det var før corona – men på en lidt ny måde. - Foto: Bjarke Ørsted, Realdania.

En ny rapport viser, at byrum og lokalområder har haft stor betydning under corona-krisen, og levende byrum er derfor vigtige i hele landet.

Af Lene Vind, [email protected]

Hvad er det især, der bidrager til, at vi alle samles bestemte steder i byerne under covid-19 pandemien?  Det er et af de spørgsmål, som en ny rapport undersøger i forbindelse med genåbningen efter den første fase med covid-19.

Rapporten er støttet af Realdania og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og bygger på data fra de fire byer Horsens, Helsingør, Svendborg og København. Den er en opfølgning på en undersøgelse af vores adfærd i byen under nedlukningen, som vi har omtalt tidligere.

Resultater fra den nye undersøgelse viser blandt andet, at tendensen fortsætter: Lokalområderne er blevet genoplivet og bliver brugt som aldrig før. 

”De dokumenterer, at covid-19 har været med til grundlæggende at forandre adfærd og mønstre i vores samfund,” siger Astrid Bruus Thomsen, Realdania.

Hun synes, at det er spændende at se, hvordan de nye vaner kan bidrage til at styrke bæredygtige byer og bæredygtig livsstil med øget brug af lokalområdet og øget transport på cykel og til fods.

”Og det er glædeligt at se de sociale effekter, hvor vi taler mere sammen, og ældre, børn og unge i stigende grad indtager byens rum.”

Vi søger de levende byrum

Undersøgelsen viser blandt andet at byerne begynder at være tilbage på det samme aktivitetsniveau, som det var før coronakrisen – men på en lidt ny måde. I Horsens blev der f.eks. i nedlukningsperioden registreret et fald af aktivitet i Søndergade på op til 96 procent, men man kunne i genåbningen se en stigning på over 1.500 procent, med en klar øget repræsentation af specielt ældre borgere.

Lokalområder bliver fortsat mere populære, og svar fra online spørgeskemaundersøgelser viser, at over 60 procent bruger mere tid i lokalområdet end andre steder i byen. 64 procent siger, at de værdsætter de lokale tilbud mere som forlængelse af covid-19. Undersøgelsen viser også, at steder, der inviterer til legende aktiviteter ofte opleves som mere levende og inviterende for flere.

”Det har været vigtigt for at forstå, hvorfor nogle lokalområder var mere populære end andre. I denne forbindelse har vi kunnet se, at en god blanding af funktioner og tilbud – såvel offentlige som private – i høj grad er med til at gøre et område mere robust og attraktivt, for mange mennesker,” siger Liselott Stenfeldt, direktør i rådgivningsorganisationen Gehl.

Det er et område, som hun mener, at man bør kigge nærmere på i forhold til at kunne skabe mere modstandsdygtige og levende byrum.

Andre resultater fra undersøgelsen

• Der har været en omfordeling af brugere i byrummet – flere børn og ældre
• Der har været en fortsat omfordeling af aktiviteter, mere leg og mere bevægelse.
• Folk virker til at være mere åbne over for at snakke med fremmede (Folk var dobbelt så tilbøjelige til at tale med hinanden under lockdown og endnu mere efter genåbningen).
• Det er svært at overholde den anbefalede distance, når følelsen af sikkerhed (f.eks. i et udendørs miljø) er stærk
• Tilbøjeligheden til at bruge en bil er steget, men antal gående og cyklende er steget endnu mere.
• At kunne sidde udenfor er nu en vigtig sundhedsforanstaltning (73 procent føler, at det er sikrere at sidde udenfor end indenfor).

Rapporten med alle undersøgelsens resultater, kan hentes her.