Del artiklen:
Wærket forventes at blive et socialt omdrejningspunkt for idræt og kultur på egnen omkring Thyborøn.
Wærket forventes at blive et socialt omdrejningspunkt for idræt og kultur på egnen omkring Thyborøn. - Foto: Henrik Krogh, Complot Media

Hvad gør man lige, når et lokalområde gerne vil have en svømmehal? I vestjyske Thyborøn så man muligheder i den gamle idrætshal, og den er nu blev indviet som vandkulturhus.

Af Lene Vind, [email protected]

Da den lokale skoles lille svømmehal måtte lukke på grund af dårlig stand, var gode råd dyre. Heldigvis fik bestyrelsen i Thyborøn Fritidscenter ideen, at den gamle idrætshal måske kunne omdannes til et nyt vandkulturhus og mødested i byen. Det var i 2017.

I weekenden kunne de indvie det nye Vandkulturhus Vandwærket, som forventes at blive en attraktion for både lokale og turister.

Netop ambitionen med at øge turismen ved Vestkysten, har Realdania arbejdet med som en del af en fælles udviklingsplan for området. Og planen peger blandt andet på, at der er stort behov for oplevelser som Vandværket, der ikke er afhængige af vejret og kan bruges hele året. Derfor fik ideen god støtte fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Lemvig Kommune.

Et godt mødested

Forvandlingen af den gamle idrætshal er blevet til et moderne vandkulturhus med fire bassiner til både børn og voksne. Der er blandt andet et varmtvandsbassin, som både kan bruges til genoptræning for beboerne på det nærliggende ældrecenter og til babysvømning. 

Et promenadedæk mellem bassinerne gør det muligt at nyde udsigten til de omkringliggende diger og udeareal. Der er etableret opholdsområder på hver 80 m². Det ene med direkte kig til vandkulturhusets aktiviteter, mens det andet har direkte forbindelse til den eksisterende café på 1. sal. En ny multihal skal bruges til leg, dans, bevægelse og boldspil samt trænings- og motionsrum. 

Målet er, at vandfaciliteterne skal styrke centrets rolle som et vigtigt omdrejningspunkt for egnens idrætsmæssige, kulturelle og sociale liv. Og vandkulturhusdelen vil forøge mulighederne for turister i og omkring Thyborøn i ydersæsonerne.

Omdannelsen af den gamle idrætshal til Vandkulturhuset Thyborøn har i alt kostet 36,6 mio. kroner. Realdania har støttet med 14 mio. kroner, herudover har  Lokale og Anlægsfonden og Lemvig Kommune projektet.