Del artiklen:
Sønderborg Kommune mener at staten skal påtage sig et økonomisk ansvar for bevarelsen det kulturhistoriske symbol, som Dybbøl Mølle er.
Sønderborg Kommune mener at staten skal påtage sig et økonomisk ansvar for bevarelsen det kulturhistoriske symbol, som Dybbøl Mølle er. - Foto: Sønderborg Kommune

Flere lokale kulturhistoriske bygninger er ikke kommet med i finanslovsforslaget, og i Sønderborg har borgmesteren skrevet til kulturministeren for at få Dybbøl Mølle på finansloven.

Af Lene Vind, [email protected]

Dybbøl Mølle har kulturhistoriske kvaliteter som et nationalt symbol og som et monument over danskheden og kampen for at opretholde danskheden i grænselandet. Derfor er det også kun rimeligt, at Dybbøl Mølle kommer på Finansloven, så staten påtager sig et ansvar for den løbende drift af møllen.

Det mener Sønderborg Kommune og derfor har Sønderborgs borgmester skrevet til kulturministeren samt Folketingets Kulturudvalg. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

“I byrådet er vi af den opfattelse, at vi nationalt og lokalt må tage medansvar for bevarelse af nationalsymbolet Dybbøl Mølle. Derfor opfordrer jeg både kulturministeren og Folketingets kulturudvalg til at arbejde for et årligt statsligt tilskud til drift og vedligehold af Dybbøl Mølle, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Støtte i jubilæumsåret

I forbindelse med Genforeningsåret 2020 fik Dybbøl Mølle en bevilling på 2,5 mio. kroner, så møllen kun få nye vinger og fremstå nyrestaureret i jubilæumsåret. Det var en særlig bevilling.

Den selvejende institution Dybbøl Mølle bad i december 2019 om 400.000 kroner årligt i tilskud til Dybbøl Mølle. I januar 2020 svarede kulturministeren, at den løbende vedligeholdelse af Dybbøl Mølle ville være et spørgsmål om prioritering af det samlede kulturområde i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021.

I følge Sønderborg er der mange argumenter for at staten bør påtager sig et medansvar for den fremadrettede vedligeholdelse af Dybbøl Mølle. Især at da møllen i 1992 blev fredet, var det med begrundelse i de kulturhistoriske kvaliteter, at anlægget er et nationalt symbol og fremstår som sådan, som et monument over danskheden og kampen for at opretholde danskheden i grænselandet.

“Dybbøl Mølle spiller sammen med hele Dybbøl Banke en stor rolle i Genforeningen i 1920, men det gør den også i 2020 i fortællingen af Grænselandets meget unikke historie, hvor danskere og tyskere i dag bor sammen i et fredeligt naboskab, der er til efterlevelse for resten af Europa,” siger Erik Lauritzen.

Heller ikke på finansloven

Herregårdsmuseet Gammel Estrup i Auning i Norddjurs Kommune er heller ikke på finansloven længere. Derfor har en deputation fra Gammel Estrup anmodet om at få foretræde for Folketingets Kulturudvalg snarest muligt.

“Sagen haster, da 40% af museets driftstilskud er bortfaldet i regeringens udspil til finansloven,” skriver Britta Andersen, museumsdirektør ved Gl. Estrup og en del af delegationen, som også tæller borgmester Jan Petersen.

Ved mødet ønsker de at gøre rede for museets nationale ansvar ift. museumsloven og de opgaver, som ikke vil blive løst, hvis driftstilskuddet ikke kommer med i de endelige forhandlinger til finansloven.