Del artiklen:
Udsnit af tal fra Danmarks Statistik: Kommunale kulturbevillinger pr. indbygger fordelt på kommuner, 2019
Udsnit af tal fra Danmarks Statistik: Kommunale kulturbevillinger pr. indbygger fordelt på kommuner, 2019 - Foto: Statistikbanken.dk. Tabel BUDK32 og FOLK1a

Både kommunalpolitikerne og kulturbranchen har brug for mere viden om kulturens virkning, fordi alt skal kunne sammenlignes rent økonomisk. Det mener flere interessenter og foreslår et ‘kulturens analyseinstitut’.

Af Lene Vind, [email protected]

Det er ikke farligt at vide noget om det publikum, som sidder inde i teatersalen. Det er faktisk vigtigt og nødvendigt, at kulturbranchen tæller gæster og samler information, så kulturens betydning ikke beror på mavefornemmelser.

Ordene stammer fra KL-konferencen ”Kultur for flere”, der blev afholdt digitalt i går.

Konferencen var opdelt i flere dele, og en af samtalerne handlede om ‘Kulturens værdi og effekt’. Panelet på tre og moderator Laila Kildesgaard, direktør i KL, var enige om, at der er behov for langt flere tal og analyser, for at forstå kulturens påvirkning på os hver især og på samfundet.

“Vi handler for meget efter en mavefornemmelse, men politisk har vi brug for evidens og viden, fordi alt bliver sammenlignet, så lad os nu få et kulturens analyseinstitut,” sagde Morten Koppelhus, chef for Kultur og Biblioteker i Aalborg Kommune.

Han tilføjede, at der findes en masse facts ude i kommunerne, men der mangler en bedre formidling, så tallene kan ses i større sammenhænge. Han ville gerne kunne tilbyde politikerne i Aalborg Kommune sammenlignelige tal, der viser, hvilken effekt kulturen har.

Ikke dyrt med et analyseinstitut

Indenfor idrættens område bliver der allerede samlet tal, analyseret og formidlet megen viden. Og opskriften for kulturlivet synes at ligge ligefor.

Inden eftermiddagens samtaler havde Trine Bille, professor og kulturøkonom, forklaret,  at der er et stort behov for anvendt forskning rettet mod kommunernes behov, og at et institut kunne målrette forskningen bedre.

“Det ville ikke være særlig dyrt at oprette et kulturens analyseinstitut – måske omkring 10 mio. kroner – og vi kan faktisk gå i gang lige om hjørnet,” sagde Esben Danielsen , direktør for Lokale- og Anlægsfonden og medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik.

Opskriften er i følge Esben Danielsen at starte med at samle de data, som mange allerede indsamler i dag. Og at samarbejde i stedet at slås for sig selv.

Merethe Sanderhoff, inspektør og seniorrådgiver for Statens Museum for Kunst, bakkede op om et samlet organ fremfor f.eks. puljer, der påtager sig arbejdet med at indsamle data. Og hun forslog, at alle kulturinstitutioner, som får støtte, skal indrapportere data.

Samtalen var meget nuanceret og kom godt rundt om emnet, men konklusionen om mere viden om kulturens effekt var ret klar og den påtog Laila Kildesgaard sig at sammenfatte, og hun tilføjede:

“KL har en stor opgave i at være vidensdelingsmotor, og vi vil arbejde videre med, hvordan vi får brugt og analyseret data fra kulturlivet.”