Del artiklen:

Efter ni år med en borgerlig regering, havde man i 2010 over 450.000 kommunalt ansatte omregnet til fuldtid. I dag ligger tallet på 416.000. I samme periode er antallet af ansatte i regionerne steget støt.

Af Peter Risager, [email protected]

På ti år er antallet af ansatte i kommunerne omregnet til fuldtid faldet med otte procent. Alene siden den socialdemokratiske regering trådte til i andet kvartal 2019, er den kommunale beskæftigelse faldet med over 2.500 fuldtidsstillinger.

Det betyder, at der i første kvartal i år – med undtagelse af første kvartal 2017 – var den laveste kommunale beskæftigelse i de 12 år, som den tilgængelige data går tilbage. I første kvartal i år var der 415.512 ansatte omregnet til fuldtid i de danske kommuner.

Dermed er der trods store velfærdsløfter fra skiftende regeringer ikke sket noget bemærkelsesværdigt med antallet af “varme hænder”.

Samtidig er behovet for velfærd og varme hænder fra særligt den demografiske udvikling steget voldsomt.

Mens antallet af ansatte i både stat og regioner har oplevet en forholdsvis stabil stigning over perioden, har der været bemærkelsesværdigt flere udsving i antallet af de kommunalt ansatte (omregnet til fuldtid).

Den største stigning skete i de første år, hvor dataen fra Danmarks Statistik er tilgængelig. Stigningen skete, mens fortaleren for minimalstaten, Anders Fogh Rasmussen, var statsminister i en borgerlig regering. Herefter kom der under Helle Thorning Schmidts S-ledede regeringer et fald på 20.000 personer, svarende til cirka fem procent.

Den seneste V-regering holdte den offentlige beskæftigelse nogenlunde stabil med et mindre fald, og den kurs er umiddelbart fortsat i det seneste år, hvor Socialdemokratiet er tilbage i Statsministeriet. Men fra første til andet kvartal i år steg antallet af ansatte omregnet til fuldtid med 1.100, hvilket kan tyde på, at udviklingen er på vej til at ende.

Men selv et stop for nedskæringerne i antallet af ansatte eller sågar en svag stigning vil i praksis betyde, at velfærden bliver dårligere. Ser man eksempelvis på ældreområdet, var der 791.184 borgere i Danmark, som var over 65 år. I dag er tallet 1.095.664. Der er altså sket en stigning på 38 procent.

Det betyder, at mens der i 2008 var under to ældre borgere per ansat i kommunen, er der i dag næsten tre ældre per fuldtidsansat i kommunen.