Del artiklen:
Billedet stammer fra det nyeste museum blandt Sydvestjyske Museer - HEX - museum of witch hunt. I 15- og 1600-tallet var de fleste overbevist om, at hekse mødtes til sabbat. For at komme frem til de store fællesmøder, måtte heksene flyve, og dette kunne naturligvis foregå på kost, men også andre redskaber, dyr og sågar forheksede mennesker. Til højre i billedet bliver en heks smurt med flyvesalve, mens en anden flyver op gennem skorstenen til venstre.
Billedet stammer fra det nyeste museum blandt Sydvestjyske Museer - HEX - museum of witch hunt. I 15- og 1600-tallet var de fleste overbevist om, at hekse mødtes til sabbat. For at komme frem til de store fællesmøder, måtte heksene flyve, og dette kunne naturligvis foregå på kost, men også andre redskaber, dyr og sågar forheksede mennesker. Til højre i billedet bliver en heks smurt med flyvesalve, mens en anden flyver op gennem skorstenen til venstre. - Foto: hexmuseum.dk

Sydvestjyske Museer er som så mange andre udfordret af corona-krisen og dårlig økonomi i løbet af 4. kvartal i 2020. Derfor har museerne bedt Esbjerg Kommune om en garanti for optagelse af en kassekredit på to millioner kroner. Garantien er nu bevilget.

Af Lene Vind, [email protected]

Sydvestjyske Museer (SJM) er som en række andre kulturinstitutioner meget udfordret af de ændrede indtægtsforhold under Corona-krisen; forhold som ikke ser ud til at ændre sig meget. Derfor har SJM på grund af de ekstraordinære omstændigheder og udsigten til likviditetsproblemer i løbet af 4. kvartal 2020, bedt kommunekassen garantere for en kassekredit på to millioner kroner.

Sommeren var heldigvis en rigtig museums-sommer og det hjalp lidt på økonomien. I 2. halvår er overskuddet estimeret til ca. 1.6 mio. kroner, men overfor det står et underskud i 1. halvår på ca. 1.9 mio. kroner. Og af den regnskabsoversigt, som SJM har sendt til Esbjerg Kommune viser estimatet for året et minus på 3-400.000 kroner til trods for statslig kompensation, en god sommerferie og diverse besparelser.

Justerer på åbningstiden

Sydvestjyske Museer har forsøgt at tilpasse driften til de særlige omstændigheder. Før sommerferien blev ledergruppen reduceret med en person, og åbningstiden er blevet udvidet med en ekstra dag, for at øge besøgsantallet. Og SJM forventer at have en likviditetsreserve på ca. 750.000 kroner ved årets udgang, men det skal holdes op mod det faktum, at de månedlige lønudbetalinger udgør ca. 1,9 mio. kroner.

“Likviditetsmæssigt kan vi se, at der ikke er særlig langt ned til bunden, og vi lever i en usikker verden, hvor vi ikke ved, hvad der kommer til at ske,” siger Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer, til Jyske Vestkysten.

Derfor har SJM anmodet om kassekreditten, så man har større frihed og kan betaler de løbende udgifter.

Flemming Just fortæller også, at man tidligere havde besluttet at holde museerne åbent på mandage også uden for højsæsonen i juli og august, men det bliver droppet nu, for at spare på udgifterne til personalets løn. 
 
Økonomiudvalget godkendte i mandags at følge indstillingen fra udvalget for Børn & Kultur og yde kommunegarantien.

SJM er Esbjerg Museum, Bramming Egnsmuseum, Museet Ribes Vikinger, Jacob A. Riis Museum, Esbjerg Vandtårn og Hex – Ribes heksemuseum.