Del artiklen:
(Arkiv)
(Arkiv) - Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix

Indeklimaproblemerne i danske klasselokaler er så store, at elevernes indlæring og sundhed er mærkbart påvirket. Ny rapport har en løsning og sætter pris på.

Af Citathistorie fra andet medie,

I et stort udspil om indeklima i folkeskolen kommer et bredt udsnit af fagfolk i dag i Ingeniøren med en plan for frisk luft og ordentligt indeklima, der skal forbedre indlæring, mindske hovedpine og sænke antallet af sygedage.

Det skriver Ingeniøren.

Ifølge planen findes de tekniske løsninger allerede i dag, og de er ikke bare til at betale, men giver god samfundsøkonomi, når man ser på, hvad tung luft, høje temperaturer og støj koster i form af dårlig indlæring og sygedage.

Bag udspillet står bl.a. en række branche- og fagforeninger samt tænketanke, og de kommer frem til, at folkeskolens indeklimaproblemer kan løses for 3,1 mia. kr.

Det lyder måske af meget, men kommunerne har de seneste ti år samlet brugt 38,7 mia. kr. på renovering af nybyggeri af skoler, så indeklimaløsningen svarer til lidt mindre, end hvad kommunerne alligevel bruger på et år. Men penge er ikke nok, for på trods af disse investeringer er indeklimaet ikke mærkbart forbedret.

»Mange kommuner har fokus på energieffektiviseringsgevinster, men forsømmer indeklimaet, når de renoverer. Det sker nok mere af uvidenhed end af uvilje, men det synes at være tilfældet i mere end halvdelen af de renoveringer, der sker,« forklarer Simon O. Rasmussen, underdirektør hos Tekniq.

Hverken Kommunernes Landsforening eller undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil kommentere rapportens forslag. Parterne er imidlertid af Folketinget blevet pålagt at mødes for at afsøge mulighederne for at sikre, at der udarbejdes en handlingsplan for forbedringer af skolernes indeklima i den enkelte kommune/skole. Ministeren forventer, at møderne er afholdt senest i begyndelsen af 2021.