Del artiklen:
Organisationen Danske Kulturbestyrelser har spurgt aktørerne i kulturlivet om, hvilke udfordringer de indtil nu har haft under coronakrisen og det foreløbige resultat er en række anbefalinger til ledelserne.
Organisationen Danske Kulturbestyrelser har spurgt aktørerne i kulturlivet om, hvilke udfordringer de indtil nu har haft under coronakrisen og det foreløbige resultat er en række anbefalinger til ledelserne. - Foto: www.culturalgovernance.dk

Hvilke udfordringer har været de største for bestyrelserne i danske kulturinstitutioner under coronakrisen? Det undersøger Danske Kulturbestyrelser lige nu, og der er især ti særlige udfordringer. Se dem her.

Af Lene Vind, [email protected]

Bestyrelserne i en række danske kulturinstitutioner har gjort sig mange hårdt tilkæmpede erfaringer under corona-pandemien. Det viser de første resultater fra undersøgelsen ”Kulturinstitutionernes Største Udfordringer”, som Danske Kulturbestyrelser straks gik i gang med, kort efter at det stod klart, at pandemien ville få store konsekvenser for kulturlivet.

På baggrund af 40 interviews blandt kulturinstitutioners direktører og bestyrelsesformænd i maj måned, samt et survey besvaret af 324 direktører og bestyrelsesformænd i juni og juli, er de 10 vigtigste ledelsesudfordringer i kulturlivet under corona blevet udpeget.

Ledelsens store udfordringer

Danske Kulturbestyrelser har fået fondsmidler fra Den Obelske Familiefond, Realdania og Augustinus Fonden til undersøgelsen og til at udarbejde nogle praktiske anvisninger, som stilles gratis til rådighed for bestyrelserne.

De 10 største og vigtigste ledelsesudfordringer under corona er følgende:
• At skabe trygge brugeroplevelser trods corona og restriktioner
• At bruge krisen til at skabe forandringer
• At etablere og/eller fastholde en passende egenkapital
• At finde nye indtægtskilder, under corona og fremadrettet
• At få den nødvendige støtte fra sponsorer
• At få den nødvendige støtte fra Kommunen
• At få den nødvendige støtte fra fondene
• At udvikle nye ideer og koncepter under nedlukning
• At omstille sig hurtigt under corona – kriseledelse 
• At samarbejde strategisk ml ledelse og bestyrelse under corona

Ti pakker med gode råd

”Kulturinstitutionernes Største Udfordringer” udkommer i første omgang som en række praktiske anbefalinger og vejledninger om de 10 særlige udfordringer, som coronakrisen har ført med sig for kulturlivet. Og i løbet af efterår og vinter udsender Danske Kulturbestyrelser 10 pakker med materialet. Selv rapporten kommer senere.

Den første pakke med anbefalinger til, hvordan ledelsen skaber trygge brugeroplevelser trods corona og restriktioner, er netop udsendt til kulturbestyrelserne. Og fokus er her lagt på publikums og gæstens perspektiv.
En måde at tage hånd om gæstens bekymringer og utrygheder er, at spørge gæsten på vej ud af kulturinstutionen om vedkommendes oplevelse. Den kan være en måde at få indsigt, så ledelsen og medarbejderne hele tiden kan arbejde med at blive bedre værter under corona, men også generelt.

Interesserede kan læse mere om anbefalingerne på hjemmesiden culturalgovernance.dk