Del artiklen:
Organisationen Historiske Huse har set på, hvilke kommuner, er har midler til at hjælpe ejere med istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.
Organisationen Historiske Huse har set på, hvilke kommuner, er har midler til at hjælpe ejere med istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. - Foto: historiskehuse.dk

Nogle kommuner har mere fokus på kulturarven og bevaringsværdige bygninger end andre. Det viser en rundspørge fra interesseorganisationen Historiske Huse, som har spurgt landets 98 kommuner, om de har støttemidler til ejerne. Se hvilke kommuner her.

Af Lene Vind, [email protected]

Kommuners manglende engagement i at passe på de bevaringsværdige bygninger er en gammel historie, som stadig er aktuel. Det mener interesseorganisationen Historiske Huse og det fremgår også af en undersøgelse i deres seneste nyhedsbrev.

“Det er desværre ikke blevet bedre og kommunerne prioriterer ikke området,” siger Birthe Iuel, direktør, Historiske Huse.

Historiske Huse er interesseorganisation for ejerne af bevaringsværdige og fredede bygninger og deres formål er at sætte fokus på den danske bygningskultur.  Organisationen satte sig for at finde ud af, hvilke kommuner der gør noget for bygningskulturen, for der er stor forskel.

En række kommuner ved i følge organisationen godt, at velbevarede bygninger tiltrækker turister, derfor afsætter de midler til området. Holbæk Kommune er en af de kommuner, som arbejder aktivt for at bevare kulturarven og her er netop blevet uddelt priser til 10 udvalgte bevaringsværdige bygninger.

Historiske Huse har spurgt samtlige 98 kommuner, om de har støttemidler til ejerne – og her er størrelsen af støtten ikke afgørende. Rundspørgen viser, at der kun er 37 kommuner, som har et særlig fokus på kulturarven. Se hvilke i kortet herunder.

Kommuner markeret med blåt på kortet er de kommuner, hvor der kan søges kommunalt tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.  Og støtten kan være i form af byfonde, facaderåd, kulturmiljøråd, bygningsforbedringsudvalg eller puljer til landsbyfornyelse. Og nogle af dem har også penge, der kan hjælpe ejere med istandsættelse af bevaringsværdige bygninger f.eks. renovering af tag eller facade.

Skattemæssig fordel

Som det ses af kortet, er det langt fra alle kommuner, der har afsat midler til at støtte ejerne. Og situationen kan skifte fra år til år og hænger ofte sammen med, om staten giver byfornyelses-midler, der kan supplere de kommunale midler. Mange af de “røde” kommuner støtter dog med rådgivning og vejledning ved istandsættelse og nogle også med billige eller rentefri lån.

Ifølge ligningsloven er private tilskud til bygningsforbedring på en fredet eller bevaringsværdig bygning som hovedregel skattefri, hvis man enten har modtaget eller kunne have modtaget offentligt støtte eller tilskud i forbindelse med bygningsforbedringer.

Links til alle kommuner findes i nyhedsbrevet fra Historiske Huse.