Del artiklen:
COVID-19 flyttede kulturen ind i de små hjem, viser tal fra Danmarks Statistik over vores kulturvaner i andet kvartal 2019 og 2020.
COVID-19 flyttede kulturen ind i de små hjem, viser tal fra Danmarks Statistik over vores kulturvaner i andet kvartal 2019 og 2020. - Foto: Danmarks Statistik

Nedlukningerne af kulturinstitutionerne i foråret betød, at vi er blevet mere digitale, når vi læser nyheder og ser serier, billedkunst og teater. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik over vores kulturvaner.

Af Lene Vind, [email protected]ier.dk

Da kulturinstitutionerne måtte lukke dørene for publikum i foråret 2020, var omfanget af kulturtilbud pludselig meget begrænset. Danmarks Statistik har sammenlignet tallene fra 2. kvartal i 2019 med samme periode i 2020 og tallene viser, at de kulturaktiviteter, som oplevede de relativt største fald, var biografbesøg, koncerter og scenekunst, besøg på museer samt fysisk besøg på biblioteket.

Samtidigt med nedgangen i de fysiske besøg, steg brugen af bibliotekets digitale tjenester samt forbruget af skøn- og faglitteratur. Tallene viser, at flere læste eller lyttede til bøger i andet kvartal 2020 sammenlignet med samme periode året før.

Besvarelserne fra Kulturvaneundersøgelsen 2. kvartal 2020 blev indsamlet i månederne april-juni, og beskriver danskernes kultur- og fritidsaktiviteter inden for de seneste tre måneder før besvarelsestidspunktet. Det betyder, at statistikken belyser kulturvanerne både før og under nedlukningen af kulturinstitutioner.

Større forbrug af friske nyheder

Mens andelen af borgere, der gjorde brug af ‘sofa-kultur’ og afspillede f.eks. musik, film og serier og læste nyheder, er næsten den samme i andet kvartal 2019 og andet kvartal 2020, ser Danmarks Statistik en stigning i hyppighed af forbrug af film, serie og nyheder.

Især har det været vigtigt at holde sig opdateret med nyheder flere gange dagligt. Her er en forskel fra 2019 på syv procentpoint i andet kvartal 2020 og tallene indikerer, at flere har haft behov for at holde sig løbende up to date med pandemien og dens betydning.

null

Kunst via Internettet

Nedlukningen af kulturinstitutionerne har ændret vores forbrug af billedkunst. Andelen, der opsøgte billedkunst i museer eller kunstudstillinger, faldt fra 20 procent til 14 procent. Til gengæld var der flere borgere, der opsøgte billedkunst på tv, internettet og f.eks. Instagram, med 23 procent i andet kvartal 2020 mod 17 procent i andet kvartal 2019.

Teaterbesøgene fik også en ende i andet kvartal 2020 og i stedet stiger andelen, der ser scenekunst på internettet. Stigningen er relativt størst i aldersgruppen 55-74 år, hvor andelen er fordoblet. Ifølge Danmarks Statistik er forbrug af scenekunst over internettet mest udbredt blandt personer mellem 16 og 34 år, hvor fire ud af ti benytter internettet til at se stand-up, teater eller andet scenekunst.

Coronakrisen har også bevirket, at museerne har fået flere følgere på sociale medier. Andelen af befolkningen, der fulgte et museum online, gik fra 13 procent i andet kvartal 2019 til 16 procent i andet kvartal 2020.
Stigningen ses især blandt 25-34-årige, hvor hver fjerde svarede, at de fulgte et museum online i perioden. Se flere tal om hvem, der følger mindst et museum på sociale medier på www.statistikbanken.dk/kvumus4.