Del artiklen:
Flere projekter er blevet udviklet af Den Jyske Sangskole i Herning under den regionale kulturaftale. Sangens Hus er et af de projekter, som har udviklet sig videre til et nationalt samarbejdsforum, og billedet stammer fra den officielle åbning den 17. marts 2014 på kunstmuseet HEART i Herning.
Flere projekter er blevet udviklet af Den Jyske Sangskole i Herning under den regionale kulturaftale. Sangens Hus er et af de projekter, som har udviklet sig videre til et nationalt samarbejdsforum, og billedet stammer fra den officielle åbning den 17. marts 2014 på kunstmuseet HEART i Herning. - Foto: sangenshus.dk

Kommunalt samarbejde om kulturaftalen i Midt- og Vestjylland handler om at være fødselshjælper til projekter, som breder sig og er til gavn på den ene eller anden måde for alle involverede kommuner.

Af Lene Vind, [email protected]

KULTURAFTALER: Det er ikke kun lyse sangstemmer, som breder sig fra Den Jyske Sangskole i Herning; det er også lysten til at dele erfaringerne med de omkringliggende kommuner i det midt-vestlige Jylland. Og faktisk også med resten af landet. 

Allerede for en del år siden, udviklede Den Jyske Sangskole  projektet ”Find Den Stemme” under den regionale kulturaftale 2011-2014. Projektet var et tilbud til musiklærere i folkeskolen og deres elever i Midt- og Vestjylland. Kulturministeriet udnævnte skolesangsprojektet ”Find Din Stemme” til et nationalt opdrag i Kulturaftalen 2011-2014 for Midt- og Vestjylland, og 228 musiklærere fra 93 forskellige midt- og vestjyske skoler taget imod tilbuddet over tre skoleår. Sidenhen blev projektet, nu med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, videreudviklet til det nationale projekt ”Sang, Bevægelse og Læring,” som efterfølgende blev udbredt som et gratis tilbud til musiklærere og deres elever i hele Danmark. Og i dag hører pilotprojektet under ”Sangens Hus”, som huses hos Den Jyske Sangskole, og tilbuddet om opkvalificering og inspiration gælder nu alle musiklærere og pædagoger i folkeskolen.  ”Kulturaftalerne har spillet en rigtig stor rolle i forbindelse med udviklingen af vores projekter og styrkelsen af vores organisation indadtil og udadtil; Kulturaftalen er det gær, der gør vores projekter endnu stærkere, mere bæredygtige og mere relevant for flere borgere,” siger Rikke Ramm Eberlein, administrativ chef i Den Jyske Sangskole.
Forankring via kulturinstitutionerne  

Både projektet ”Find Din Stemme”, som nu hedder ”Sang, bevægelse og læring” under Sangens Hus og projektet ”Kulturspirerne”, som er et projekt for daginstitutionerne i regionens kommuner, er udviklet af Den Jyske Sangskole for at kunne leve videre og brede sig til flest muligt. Og i Midt- og Vestjyske sker det på en bestemt måde.

”Kulturaftale Midt- og Vestjylland har tradition for, at udviklingsprojekterne udvikles i kulturinstitutioner og gerne i samarbejder mellem kulturinstitutioner,” siger Marie Louise Birch-Jensen, projektleder, Kulturaftale Midt- og Vestjylland.

Årsagen til denne konstruktion er, at der hermed fra start er et sted at forankre både projekterne og de erfaringer, der kommer ud af projekterne. For alle de projekter, der har været del af Kulturaftalerne i Midt- og Vestjylland har afprøvet nye formater, og det betyder nye erfaringer til både de institutioner, der har indgået i projekterne.

Ejerskab på tværs af kommunerne

Kulturaftale Midt- og Vestjylland er en aftale mellem Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer Kommune. Og fordi kulturprojekterne har udgangspunkt i kulturinstitutionerne, såsom Den Jyske Sangskole i Herning, er ikke alle kommunerne inkluderet i alle projekter.
Med projektet ”Kulturspirerne” var fire daginstitutioner fra forskellige kommuner ligeværdige i samarbejdet. Men projektet opererede i daginstitutioner i alle syv aftalekommuner, og derfor fik de alle et udbytte af projektet. 

Ejerskabet til projekterne sikres gennem forarbejdet i den administrative styregruppe, der består af Kulturchefer/kulturkonsulenter fra alle kommunerne og efterfølgende i de politiske drøftelser i den politiske styregruppe. 

”Desuden er det et væsentligt kriterium i projektudvælgelse, at resultaterne er til gavn for flere kommuner og/eller institutioner,” siger Marie Louise Birch-Jensen. 

Og et godt grundlag for successen med kulturprojekterne er ifølge projektlederen, at der også er tradition for at samarbejde på tværs af kommunegrænserne, som strækker sig tilbage til 2001. De syv kommuner og ca. 70 kulturinstitutioner i kommunerne arbejder også sammen i Foreningen Kultursamarbejdet. (link til www.kulturspot.dk)

Som et resultat af kulturaftalerne, der strækker sig ud over aftaleperioden,  er også indsatsen for udvikling af luftfotoarkæologi i Danmark, udviklingen af nye måder at formidle strandingshistorie, og et program til opkvalificering af frivillige på kulturhistoriske museer, som pt. er hvilende. Læs tidligere artikler om de regionale kulturaftaler her: Kulturregion Nordjylland
Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
Kulturregion StorstrømKulturregion Aarhus