Del artiklen:
I klitterne ud for Fanø Bad har BIG Architects placeret det naturhistoriske formidlingscenter Lycium. Om byggeriet bliver til noget kommer an på, om projektet kan opnå diverse dispensationer, fordi placeringen er midt i fredet areal.
I klitterne ud for Fanø Bad har BIG Architects placeret det naturhistoriske formidlingscenter Lycium. Om byggeriet bliver til noget kommer an på, om projektet kan opnå diverse dispensationer, fordi placeringen er midt i fredet areal. - Foto: Bjarne Ingels Group (BIG)

Et spændende nyt naturformidlingscenter i første klitrække bliver måske til noget på Fanø. Det kræver dog blandt andet, at ødelagte klitter kan erstattes med et nyt klitareal, og at strandtudserne reddes væk fra byggepladsen.

Af Lene Vind, [email protected]

Med udsigt til Vesterhavet brusende bølger, sandfygningen hen over stranden og tidevandets evige bevægelser kommer det fremtidige naturhistoriske udstillings- og formidlingssted Lycium måske til at ligge et helt unikt sted ved Fanø Bad. Her kan de stadige forandringer i Vadehavet ses fra første parket.

Den store udfordring er dog, at projektet er placeret midt i et beskyttet hedeområde inden for klitfredningslinjen og derfor kræver en dispensation fra myndighederne på baggrund af Naturbeskyttelseslovens §3 og den såkaldte Natura-2000-beskyttelse. Det skriver Jydske Vestkysten om.

Ideen til formidlingscentret i klitterne nedenfor Fanø Vesterhavsbad kommer fra privatmanden Steen Lassen, som er kommet på øen hele sit liv. Det er hans drøm at skabe et arkitektonisk smukt sted, hvor fortællingen om dynamikkerne i landskabet og Vadehavets skabelse kan formidles.

Drømmen er ved at manifestere sig, efter at projektet har fået opbakning fra byrådet i Fanø Kommune og fra Nationalpark Vadehavet. Og ikke mindst fordi BIG Architects har tegnet en bygning, der følger klitternes kurvede kontur og falder naturligt ind i landskabet. Samtidigt er der blevet etableret en fond, som skal står for projektet og den fremtidige drift.

Flyt en klit og red en tudse

Inden opfyldelsen af drømmen kan ske, er der stadig spørgsmålet om tilladelsen til at bygge i klitterne, og hvis projektet ikke kan godkendes direkte, så har COWI udarbejdet en screening i forhold til Natura-2000-beskyttelse og skitseret en løsning, så det bliver muligt at få de krævede dispensationer.

Der er især to forhold, som kolliderer med beskyttelsen af naturen. Først og fremmest er det nødvendigt at fjerne et fredet klitareal for at bygge Lycium, og for det andet lever strandtudser på arealet og rundt i områdets strandenge.

I den sammenfattende rapport fra COWI skitseres flere muligheder for at kompensere for fjernelsen af klitarealet blandt andet ved at etablere et nyt område af grågrøn klit inden for Natura-2000 området. Og det er bygherren indstillet på.

”Fonden og jeg er naturligvis indstillet på at gøre disse ting og betale, hvad det koster. Det er en forsvindende del af omkostningerne ved at bygge Lycium og et meget lille beløb for at bevare den sårbare natur, som vi kan genskabe et andet sted,” siger Steen Lassen til JydskeVestkysten.

COWI forslår også, at der opsættes et paddehegn omkring byggepladsen i anlægsfasen, så de fredede strandtudser ikke får adgang til området. Inden arbejdet går i gang, skal der også ske en paddeindsamling i projektområdet, så det er tømt for padder. Der vil skulle søges dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling af strandtudserne.

Ansøgningerne er på vej til Miljøministeriet nu, og viser det sig, at byggeriet vil være til skade for naturen, er Steen Lassen ikke interesseret i at gå videre.

“Respekten for naturen er vigtig – naturen er min vision med Lycium,” siger Steen Lassen til Jydske Vestkysten.

Læs evt. mere om projektet og COWI’s sammenfattende redegørelse på Fanø Kommunes hjemmeside og andre artikler om projektet hos Jydske Vestkysten.

Lycium betyder Bukketorn på latinsk og sømændene bragte oprindeligt planten med hjem til Fanø fra deres ture til Kina.