Del artiklen:
Gammel Estrup Herregårdsmuseum er et af de museer, som får driftstilskud fra Staten, og museet har lige fået forlænget bevillingen på særtilskuddet på 1,5 mio. kroner for de næste fire år.
Gammel Estrup Herregårdsmuseum er et af de museer, som får driftstilskud fra Staten, og museet har lige fået forlænget bevillingen på særtilskuddet på 1,5 mio. kroner for de næste fire år. - Foto: gammelestrup.dk

Se her grundlaget for, hvordan bevillingerne til museerne i alle kommuner fordeler sig.

Af Lene Vind, [email protected]

Kampen om statens tilskud til museerne rundt i landet er hvert år intens. Kulturministeren har netop givet Folketingets Kulturudvalg indsigt i efter hvilke principper, pengene blev fordelt i 2020, og hvor meget de 97 statsanerkendte museer fik.

Modellen for tilskud går ud på, at staten yder et grundtilskud på 1 million kroner i ordinære driftstilskud til de statsanerkendte museer, og nogle museer får derudover forskellige supplerende individuelle tilskud. 

For at få driftstilskud fra staten, er forudsætningen at det kommunale og ikke-offentlige tilskud tilsammen udgør mindst 2 millioner kroner. Det vil sige, at de statsanerkendte museer har et samlet tilskud fra stat, kommune og ikke-offentlige tilskudsydere på mindst 3 millioner kroner.

De statslige tilskud i 2020 fremgår af tabellen her i artiklen. I bemærkningerne under tabellen er forklaringen på de særlige tilskud. Her fremgår det også at museerne i Aarhus modtager hovedsageligt statsligt driftstilskud fra Kulturregion Aarhus i henhold til kulturaftalen mellem Kulturministeriet og kulturregionen.