Del artiklen:
Heino Knudsen, regionrådsformand, Region Sjælland. (Arkiv)
Heino Knudsen, regionrådsformand, Region Sjælland. (Arkiv) - Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Region Sjællands sygehuse er hårdt pressede af patienter med Covid-19 og forventer, at det fortsætter en tid endnu. Ny aftale sikrer kommunale pladser til sygehuspatienter.

Af Jørn Sørensen, [email protected]

De 17 kommuner i Region Sjælland stiller fra i dag en til to pladser til rådighed per kommune for patienter, der i øjeblikket er indlagt på sygehusene, men som er stabile nok til at være indlagt i Region Sjællands E-hospital.

Patienterne vil behandlingsmæssigt fortsat være at betragte som indlagte, idet lægerne i regionens E-hospital har behandlingsansvaret, mens kommunen påtager sig plejeopgaverne. I første omgang stilles 20 pladser til rådighed.

– Vi har mange indlagte med corona på vores sygehuse, og der er risiko for, at det vil stige yderligere i den kommende tid. Derfor er vi glade for, at vi gennem et stærkt samarbejde med kommunerne styrker vores beredskab. Denne løsning fordeler presset en smule og frigør personale og sengepladser på sygehusene, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Patienterne vil blive overflyttet til en kommunal sengeplads for eksempel på et plejecenter, hvor der er sygeplejersker til rådighed døgnet rundt. Det er patienter, som fortsat skal følges af læger, og derfor er det lægerne på regionens E-hospital, som har ansvaret for behandlingen, og de følger løbende patienternes tilstand.

– Vores samlede sundhedsvæsen er presset, og derfor er vi nødt til at stå sammen og finde helt nye løsninger ved at bruge regionens E-hospital og de kommunale sengepladser. Vi er i kommunerne glade for, at vi ved at løfte i fælles flok er med til at hjælpe både patienterne og sygehusene , siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland og repræsentant for de 17 kommuner, der har indgået aftalen med Region Sjælland.

Sikrer den bedste hjælp for alle patienter

Kommunernes sundhedspersonale er til stede 24 timer i døgnet og rapporterer løbende til E-hospitalet, hvor lægerne via målinger, stuegang via video og videomøder ved behov sikrer den rette og nødvendige behandling. Aftalen sikrer op til 20 sengepladser rundt om i regionens kommuner, men patienterne flyttes primært til egen bopælskommune.

– Vi begrænser risikoen for at komme i en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at vi bliver nødt til at udskrive behandlingskrævende patienter, hvor ansvaret overlades til de praktiserende læger og lægevagten. Vi sikrer på den måde den bedste adgang til lægehjælp for alle regionens borgere, ved at vi i videst muligt omfang friholder de praktiserende læger, så de kan passe deres egne patienter og fortsat hjælpe til med vaccinationerne, siger Heino Knudsen.

Fælles med borgeren om sundhed

I kommunerne ser man også aftalen som et konkret eksempel på, at de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet kan arbejde tæt sammen om at finde løsninger for borgerne. Også i en presset tid, hvor alle løber ekstra stærkt.

– Set fra borgernes synspunkt er det ikke afgørende, om den sundhedsfaglige hjælp og behandling leveres af kommunen, regionen eller i fællesskab. Bare hjælpen er af højeste kvalitet og leveres på borgernes præmisser, så det passer ind i deres liv. Det er den tilgang, den nye aftale er baseret på, siger Niels Hörup.

Region og kommuner samarbejder indenfor rammerne af en fælles Sundhedsaftale under overskriften “Fælles med borgeren om sundhed”. Her har parterne forpligtet sig til, på tværs af sektorgrænser, at arbejde for de løsninger, som giver mest værdi for regionens borgere. Med den nye aftale udvides det samlede sundhedsvæsens kapacitet i forhold til at behandle patienter, som har brug for sygehusbehandling.