Del artiklen:
Antal der har besøgt oplevelsessteder i 3. kvartal i 2019 og 2020.
Antal der har besøgt oplevelsessteder i 3. kvartal i 2019 og 2020. - Foto: www.statistikbanken.dk/KVUFRI1

Markant færre besøgte zoo, forlystelsesparker og andre oplevelsessteder i sommeren. Sidste år var tallet 44 procent, men i sommer besøgte kun 34 procent af befolkningen ét oplevelsessted i 3. kvartal. Det fremgår tal fra Danmarks Statistik.

Af Lene Vind, [email protected]

Latteren under de store cirkustelte, som normalt er en del af landskabet i sommerlandet, var mere lavmælt i år. For cirkus og sommerland var nogle af de oplevelsessteder, hvor besøgstallet fald mest denne sommer.

Ifølge tal fra Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse blev en række af landets oplevelsessteder denne sommer ramt af nedlukning på grund af COVID-19. Det kan tydeligt aflæses i antallet af besøgende i højsæsonen.

Landets forlystelsesparker, zoologiske haver, sommerland, oplevelsescentre, cirkus og akvarier gik fra at være besøgt af ca. 44 procent af de 16-89-årige i sommeren 2019 til ca. 33 procent i sommeren 2020.

“Omregnet til antal personer, der har besøgt mindst ét sted, er tallet gået fra ca. 2.1 mio. personer i 3. kvartal 2019 til 1.6 mio. personer i 3. kvartal 2020,” siger Monika Bille Nielsen, Danmarks Statistik.

I tal er det et fald på en halv million fra 2019 til 2020. I kulturvaneundersøgelsen indgår dog kun 16-89-årige, derfor ville både andelen og det omregnede tal være noget højere, hvis børn og også indgik i undersøgelsen.

Sommerpakkerne kom zoo til gode

Som det ses af tabellen, oplevede cirkus det største relative fald. Her faldt andelen af besøgende fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 med 75 procent.

Herefter fulgte sommerland med et fald på 46 procent i perioden. Forlystelsesparker havde et fald på 41 procent, akvarier et fald på 29 procent og zoologiske haver og dyreparker et fald på 14 procent. Oplevelsescentre oplevede som de eneste ikke fald i perioden.

“Faldene skal ses i lyset af regeringens sommerpakker, hvor der var halv pris på en række kulturinstitutioner hen over sommeren, hvilket blandt andet er kommet de zoologiske haver til gode. Uden pakkerne havde faldet formentligt været større,” siger Monika Bille Nielsen.

De ældre blev væk

Den gruppe, som særligt blev væk fra oplevelsesstederne var gruppen af personer over 54 år. Her var et fald på 29 procent fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020.
Gruppen med det næststørste fald var de 35-54-årige. Her var faldet på 25 procent i perioden. De yngre personer fra 16-34 år stod for det mindste fald på 16 procent og det er nok ikke så overraskende endda.

Andel der har besøgt mindst et oplevelsessted, fordelt på aldersgrupper.
Andel der har besøgt mindst et oplevelsessted, fordelt på aldersgrupper.

Find flere tal om danskernes kulturvaner her.

Fakta om kulturvaneundersøgelserne:
• Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse som belyser befolkningens forbrug af kultur- og fritidsvaner, fx musik, film, scenekunst, museer, litteratur, motion og computerspil.
• Svarpersonerne spørges blandt andet om, hvorvidt de har besøgt forlystelses- og temaparker, zoologiske haver eller dyreparker, sommerland, cirkus, akvarier eller oplevelsescentre fx Experimentarium inden for de seneste tre måneder.
• Oplevelsessteder er en samlet betegnelse for de seks ovenstående kategorier.

Kulturvaneundersøgelsen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet.

Læs mere om Kulturvaneundersøgelsens metode, dækning og spørgeskema her.