Del artiklen:
Her er den mail, som afslører en klar ulovlig instruks til medarbejderne fra en spareivrig centerchef. Ordene skrevet med håndskrift tilhører en anonym ansat, som har sendt mailen til Ankestyrelsen.
Her er den mail, som afslører en klar ulovlig instruks til medarbejderne fra en spareivrig centerchef. Ordene skrevet med håndskrift tilhører en anonym ansat, som har sendt mailen til Ankestyrelsen.

Centerchef i Guldborgsund Kommune bad alle ansatte om hver især at finde besparelser på 100.000 kr. på udsatte børn. Den instruks var ulovlig, og her torsdag skal byrådet debattere et svar til Ankestyrelsen.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, [email protected]

“Alle skal gennemgå deres sagsstamme og finde aktuelle besparelser for 100.000 kr. Hvordan I finder dem er en faglig vurdering fra jeres side.”

Sådan skrev en centerchef i Guldborgsund Kommune i en mail til sine medarbejdere i familieafdelingen 17. november, 2020. Han foreslår blandt andet medarbejderne, at når de skal finde besparelser, så kan de overveje at sende fjernede børn tilbage til deres forældre.

Det er imidlertid klart ulovligt at bede fagmedarbejdere om at bedømme familiesager ud fra økonomiske hensyn. Det er centerchefen tilsyneladende godt klar over. I hvert fald skrev han også i mailen til medarbejderne:

“Økonomi er altid en præmis, men det er jeres faglige vurdering, der danner baggrund for afgørelsen. Bare så vi ikke igen kommer ud i noget med, at nogen har begrundet ophør af indsatser med ‘Chefen har besluttet, at alle skal spare penge’.”

Dagen efter 18. november, 2021, er centerchefen blevet klar over, at han har begået en brøler. Han skriver derfor en ny mail til medarbejderne:

“Jeg er venligt blevet gjort opmærksom på, at mine mails omkring økonomien kan misforstås, og at der dermed kan være grobund for fejl-forvaltning.”

I mellemtiden har en anonym medarbejder dog henvendt sig til Ankestyrelsen og med håndskrift skrevet kommentarer på den første mail fra 17. november:

null

Sagen ligger derfor nu på Ankestyrelsens bord, og i dag, torsdag, skal byrådet i Guldborgsund tage stilling til et svar til Ankestyrelsen. Det fremgår af dagsordenen for byrådsmødet.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til besvarelse til Ankestyrelsen og skriver opsummerende:

“Byrådet erkender, at der med de første instrukser er begået ulovlig forvaltning, men dette korrigeres allerede dagen efter den 18. november 2020 og flere gange henover de følgende uger, således at det er gjort klart, at eventuelle tilpasninger først og fremmest skal ske på baggrund af rådgivernes konkrete socialfaglige vurderinger.”

DF’er kræver en undersøgelse

Over for mediet Danske Kommuner har byrådsmedlem i Guldborgsund og folketingspolitiker René Christensen (DF) givet udtryk for, at han vil have en undersøgelse af forløbet, for han betragter centerchefens første mail til medarbejdere som “helt vild”.

Formanden for børn-, familie- og uddannelsesudvalget Simon Hansen (S) i Guldborgsund afviser at iværksætte en undersøgelse.

“Det er ren Christiansborg-snak at ville lave en undersøgelse. Det er sådan noget, Christiansborg-politikerne sætter i gang, når de ikke kan blive enige. Jeg mener sagtens, vi kan sende det svar til Ankestyrelsen. Vi lægger os fladt ned i forhold til den mail,” siger Simon Hansen til Danske Kommuner.