Del artiklen:

Kulturministeriet udbetalte 10 mia. kr. til kulturelle formål i 2019, heraf den største andel gik til scenekunst og herunder tværgående formål. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Af Lene Vind, [email protected]

Kulturministeriet udbetalte ca. 1.700 kr. pr. indbygger til kulturelle formål i 2019, hvor resultaterne ikke var påvirket af covid-19. Det eneste, der er påvirket af virussen, er tallene for 2020,  som Danmarks Statistik planlægger at udgive i juli.

Den største andel af Kulturministeriets udbetalinger på 13 pct. gik til scenekunst, og det svarer  til en samlet udbetaling på 1,3 mia. kr.
89 pct. af udbetalingerne til scenekunst dækkede driftsudgifter til f.eks. Det Kongelige Teater og Den Danske Scenekunstskole.

Radio og tv modtog 11 pct. af udbetalingerne, og på tredjepladsen ligger idræt, der med en samlet udbetaling på 1,0 mia. kr. stod for en andel på 10 pct. af Kulturministeriets udbetalinger. Udbetalinger til idræt gik primært til drift af f.eks. de store gymnastik- og idrætsforbund.

Som følge af afskaffelsen af medielicensen og en overflytning af området til Finansloven, vokser udbetalinger vedr. mediestøtte fra 2019 til 2022. De forøgede udbetalinger fra Kulturministeriet til radio og tv har bidraget til en samlet stigning på 1,0 mia. kr. eller 11 pct. i de samlede udbetalinger i forhold til året før.

Særlige tværgående formål

Kulturministeriets udbetalinger er, udover at være fordelt på kulturemner, som f.eks. scenekunst og museer, fordelt på særlige tværgående formål som børn og unge, uddannelse og internationale formål.

Omkring 460 mio. kr. var f.eks. øremærkede aktiviteter, projekter og andre formål til børn og unge, svarende til knap 400 kr. pr. barn og ung under 18 år.

Kulturministeriet udbetalte godt 680 mio. kr. til internationale formål i 2019, og Tyskland modtog ca. 70 pct. af dette beløb. Det drejer sig primært om tilskud til foreninger og organisationer for det danske mindretal i Sydslesvig, som varetager kulturelle, kirkelige, pædagogiske, sociale og politiske opgaver.

Flest penge til offentlige myndigheder

3,5 mia. kr. eller 35 pct. af de samlede udbetalinger gik i 2019 til offentlige myndigheder, og 29 pct. gik til fonde og foreninger. Aktieselskaber og øvrige virksomheder modtog til sammen 28 pct. af udbetalingerne, mens 6 pct. af de udbetalte midler gik til modtagere i udlandet. Kun 3 pct. gik til personlige modtagere.

null

Geografisk fordeling af kulturpengene

For at belyse den geografiske fordeling af Kulturministeriets udbetalinger, er det fra 2019 muligt at vælge mellem to forskellige opgørelsesmetoder for statsinstitutionernes sagsområder.

2,6 mia. kr. svarende til 26 pct. af de udbetalte midler går til statsinstitutioner under Kulturministeriet som f.eks. Det Kongelige Teater, Rigsarkivet, Statsbiblioteket og Den Danske Filmskole. Disse institutioners virke er i udgangspunktet landsdækkende uanset deres geografiske placering.

Det er med nye tabeller i Statistikbanken muligt at belyse den geografiske fordeling på to måder: Enten kan statsinstitutionernes sagsområde anses for landsdækkende, ellers kan sagsområdet for statsinstitutioner anses for at være bestemt af den kommune, de er placeret i.
Hvis statsinstitutionerne sagsområde opgøres som landsdækkende udgør de landsdækkende midler 62 pct. eller 6,2 mia. kr. af de samlede udbetalinger, mens andelen er på 36 pct. – svarende til 3,6 mia. kr. – hvis statsinstitutionernes sagsområde opgøres efter deres beliggenhed.

Fakta
Tabeller fra Statistikbanken
Oversigt i Statistikbanken

Personlige modtagere af Biblioteksafgiftsfondens midler
bopæl, køn og aldersgruppe
2010-2019 – antal

Udbetalinger fra Biblioteksafgiftsfonden
bopæl, køn og aldersgruppe 
2010-2019 – 1.000 kr.