Del artiklen:
AKKS mener, at amatørkulturen spiller en rolle for et attraktivt foreningsliv og for tilflytning og turisme. Derfor bør kommunerne være med til at sikre amatørkulturens udøvere gode vilkår.
AKKS mener, at amatørkulturen spiller en rolle for et attraktivt foreningsliv og for tilflytning og turisme. Derfor bør kommunerne være med til at sikre amatørkulturens udøvere gode vilkår. - Foto: https://www.facebook.com/amatoererneskunstogkultursamraad

Kommunerne kan være med til at skabe gode rammer på amatørkulturen, derfor vil organisationen AKKS arbejde for at emnet bliver prioriteret ved KV21.

Af Lene Vind, [email protected]

I februar udsendte Amatørernes Kultur og Kultur Samråd (AKKS) et brev til alle byrådsmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark.

Brevets fokuserede på, hvordan kommunerne efter genåbningen kan være med til at skabe gode rammer for amatørkulturen. For amatørkulturen vil gerne spille en større rolle ved det kommende kommunalvalg og i kommunernes politiske prioriteringer i fremtiden.

Henvendelsen er generelt blevet positivt modtaget af byrådsmedlemmerne i landets kommuner og organisationen skriver i en pressemeddelelse, at mange er glade for henvendelsen og at svarene afspejler at amatørkulturen spiller en stor rolle i nogle kommuner.

“Vi er som lille kommune dybt afhængige af, at vores borgere skaber og tager initiativ til gode kulturarrangementer, og som kommune understøtter vi dem alt hvad vi kan med både puljer, sparring, fælles initiativer m.m.,” skriver Sofie Valbjørn, (AL), borgmester på Fanø.

Aktive amatører på vælgermøderne

Nu vil AKKS gerne markere sig, så rammerne for amatørkulturen kommer til at spille en større rolle i den kommende kommunale valgkamp. 

“Da udmøntningen af lovgivningen omkring amatørkulturen finder sted i kommunerne, vil AKKS derfor gerne opfordre amatørforeningerne ude omkring i landet til, evt. med afsæt i AKKS’ brev, at gå i dialog med deres kommune op til valget og f.eks. stille spørgsmål til efterårets vælgermøder,” skriver Susan Fazakerley, sekretariatsleder, AKKS, til sine medlemmer.

Samtidig til byrådsmedlemmerne vil blive fulgt op af flere initiativer fra AKKS’ side rettet mod kommunerne både før og efter kommunalvalget.