Del artiklen:

Kommunernes regnskaber viser, at 21 kommuner i 2020 har brugt betydeligt færre penge på velfærd, end de budgetterede med.

Af Peter Risager, [email protected]

21 kommuner sparede mere end 1.000 kroner per indbygger på serviceudgifterne i 2020 i forhold til budgettet.

Det viser en opgørelse af serviceudgifterne i kommunernes endelige regnskaber for 2020, som blev offentliggjort torsdag, og som NB-Økonomi har gennemgået.

I alt går kommunerne ud af 2020 med et mindreforbrug på knap 2,6 milliarder kroner på service i forhold til det budgetterede forbrug. Dermed har kommunerne end ikke brugt de 1,7 milliarder kroner, som de fik til ekstra service ved økonomiaftalen for 2020.

Der er tale om det største mindreforbrug i mange år, og det skyldes med stor sikkerhed corona-krisen, som dels har medført besparelser på en række konti, dels har udskudt mange aktiviteter. En række coronaudgifter, som er dækket af staten, er ikke indregnet i regnskaberne.

Serviceudgifter dækker over udgifterne til de store velfærdsområder som folkeskoler, daginstitutioner, ældrepleje og dækker også over administration og fællesudgifter. Dermed er det kun anlæg og overførselsudgifter samt de finansielle aktiviteter, der ikke er en del af serviceudgifterne.

Kommunen med det største mindreforbrug i 2020 i kroner per indbygger var udover Læsø Kommune (der nemt har store udsving på grund af kommunens lave indbyggertal) Gribskov Kommune, der i alt kunne have brugt 2.265 kroner per indbygger mere på service uden at overskride budgettet. Det er et underforbrug på servicen på i alt 93,1 millioner kroner.

Kommunen er tæt forfulgt af Ikast-Brande og Halsnæs, der havde et underforbrug på servicen på henholdsvis 2.253 og 2.069 kroner per indbygger, hvilket svarer til henholdsvis 93,3 og 65,3 millioner kroner.

(Artiklen fortsætter under kortet)

Mange med stort underforbrug

Ser man bort fra ø-kommunerne er det i alt 21 kommuner, der har haft et underforbrug på mere end 1.000 kroner per indbygger. Og der er i alt 39 kommuner, der har haft mindreudgifter på mere end 500 kroner per indbygger.

I alt 67 kommuner (udover ø-kommunerne) havde et mindreforbrug i 2020 i forhold til det løn- og pristals korrigerede budget.  Omvendt havde kun 27 kommuner (ø-kommuner undtaget) et merforbrug på serviceudgifterne, og for kun ni kommuner var merforbruget over 500 kroner per indbygger.

Læs meget mere om kommunernes opgørelse over serviceudgifterne i 2020 på NB-Økonomi