Del artiklen:
På spørgsmålet om, hvilke kulturoplevelser man forventer at deltage i den kommende måned i Danmark, svarer 38 % biografer, 32 % museer og 31 % biblioteker.
På spørgsmålet om, hvilke kulturoplevelser man forventer at deltage i den kommende måned i Danmark, svarer 38 % biografer, 32 % museer og 31 % biblioteker. - Foto: kulturbarometeret

En måling viser borgernes lyst til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser og vores opbakning til tryghedsskabende foranstaltninger set i lyset af covid-19.

Af Lene Vind, [email protected]

Kultur- og idrætslivet var blandt de første aktører, som blev ramt af covid-19-restriktionerne i foråret 2020, og derfor har borgerne ikke haft mulighed for at få kultur- og idrætsoplevelser i godt et år.

Genstartteamet anbefalede i februar 2021, at der blev foretaget nogle undersøgelser af, hvordan borgerne har mærket konsekvenserne af covid-19.  Derfor er der nu kommet en måling fra Kulturbarometeret, som fik til opgave at stå for undersøgelserne, som gentages i det næste halve år.

Kulturbarometeret har set på, om vi har fået mere lyst til kultur og sport, om hvilke oplevelser vi især vil opsøge, om vi er villige til at bruge flere penge og om vi følger os trygge ved restriktionerne, hvis vi ville overvære professionelle kultur- og sportsaktiviteter under covid-19.

Flest har lyst til at opleve kultur og sport

Kulturbarometeret undersøgelse  af danskernes kulturbehov viser, at 26 procent af borgerne har fået mere lyst til at opleve kultur og sport i Danmark.  For 45 procent af borgerne har coronapandemien ikke påvirket deres lyst til at opleve kultur og sport i Danmark, mens 18 procent har fået mindre lyst. 10 procent af borgerne svarer, at de ikke opsøger professionelle kultur- og sportsoplevelser.

Borgerne savner at opleve kultur og sport

Målingen viser, at mere end halvdelen af de adspurgte, savner kultur- og idrætsoplevelser. 37 procent af borgerne har i høj grad og meget høj grad savnet at opleve kultur og sport i Danmark under coronapandemien. 47 procent har i nogen eller mindre grad savnet at opleve kultur og sport.
15 procent svarer, at de slet ikke har savnet professionelle kultur- og sportsoplevelser.

Borgernes forventninger til specifikke oplevelser

En stor andel af borgerne forventer at deltage i kulturoplevelser den kommende måned og blandt aktiviteterne svarer 38 procent af de vil gå i biografen, 32 procent vil gå på museum og 31 procent forventer at besøge biblioteket.

Herudover forventer 19 procent at gå til koncerter, 16 procent at overvære scenekunst og 28 procent af borgerne svarer, at de ikke forventer at deltage i kulturoplevelser i den kommende måned.

16 procent af borgerne forventer at overvære udendørs sportsarrangementer (fx fodbold, løb eller cykling) den kommende måned. 7 procent forventer at overvære indendørs sportsarrangementer (fx håndbold eller badminton) den kommende måned. Mens 72 procent af borgerne forventer ikke at overvære sportsarrangementer.

Vil vi betale for oplevelserne?

Borgernes forventninger til at bruge penge på professionelle kultur- og sportsoplevelser viser, at 9 procent regner med at bruge flere penge end de plejer på professionelle kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder sammenlignet med et typisk år uden covid-19.
44 procent af borgerne forventer, at de vil bruge det samme, mens 19 procent forventer at bruge færre penge.
20 procent af borgerne forventer slet ikke at skulle bruge penge på kultur- og sportsoplevelser.

Smitteforebyggende tiltag

Der er generel opbakning fra borgerne til smitteforebyggende tiltag. De fire tiltag, som flest borgerne peger på for at føle sig trygge ved deltagelse i professionelle kultur- og sportsoplevelser, er coronapas (60 procent), håndsprit (58 procent), ca. 1 meters afstand mellem publikum (56 procent) og mundbind (52 procent).
De tiltag, som færrest peger på, er kontrolleret køregulering fx ved toiletter og garderobe (43 procent), opdelte sektioner med maks. 500 siddende publikummer (30 procent) og sundhedsplan udarbejdet af arrangøren (23 procent). 11 procent af borgerne svarer, at ingen af tiltagene er vigtige for dem.

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret er gennemført som en webbaseret survey i perioden 23. april til 26. april 2021. Der blev i alt indsamlet 1.130 besvarelser. Dataindsamlingen blev foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er dataene vægtet. Dataindsamlingen fortsætter cirka i et halvt år.

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus og Rambøll Management Consulting, og Applaus er finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.