Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport. (Arkiv)

Ombudsmanden retter skarp kritik af anbragte børns vilkår

Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport.
Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport. (Arkiv)

Ombudsmanden retter skarp kritik af anbragte børns vilkår

Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport.

Kommuner skummer fløden på udsatte borgere

Mens private botilbud skal være transparente, så er de offentlige svært gennemskuelige. Hvor de private bruger overskud på udvikling, giver offentlige botilbud en god fortjeneste, der går i kommunekasserne, skriver cand.jur Flemming Trap i denne analyse.
Elev viser folketingsmedlem Trine Torp (SF) sit skema, da hun før coronaudbruddet besøgte det private botilbud og opholdssted Søbæk i Jyderup.

Langt fra borgen: I øjenhøjde med anbragte børn

'Det er altid berigende at komme ud på institutionerne,' sagde SF's social- og psykiatriordfører Trine Torp, da hun før coronakrisen besøgt det private bo- og opholdssted Søbæk med fokus på kvalitet, uddannelse, pris og styreform.

Sociale botilbud – En omlagt hverdag med digitale broer

Hverdagen er ændret markant på de sociale botilbud under coronaudbruddet. Selvom man på Fonden Startskuddet har lukket for besøg, fortsætter det pædagogiske arbejde med omlagte aktiviteter og digitale broer til samfundet.
På Kanonskolen tager lærerne ud på de sociale tilbud og laver udeundervisning.

De interne skoler bryder smittekæderne

Interne skoler for samfundets udsatte kan være potentielle epicentre for smittespredning. Alligevel beder børne- og undervisningsministeren samt formanden for KL’s Børne- og undervisningsudvalg i et fælles brev skolerne om fortsat at holde åbent. Det har skabt undren blandt skoledere.
(Arkiv)

Botilbud kan ikke nægte handicappede adgang til egen bolig

En del botilbud har nægtet unge handicappede adgang til egen bolig efter besøg uden for botilbuddet. Det har man ikke lov til, understreger Social-og Indenrigsministeriet i et brev til alle kommuner, men helt så enkelt er det alligevel ikke.
Børn som har brug for at blive anbragt bliver formentligt nogle af ofrene, når kommunerne med den nye udligningsreform får styrket incitament til at anbringe børn indenfor kommunegrænsen.

Kommentar: Rod i cpr-registre straffer svage borgere

Børn og handicappede bliver hårdt ramt af konflikt mellem ministerium og private konsulentfirmaer, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar. Han forudser også, at det vil skade innovationen på det sociale område.

Danmark lukker ned: Sårbare unge risikerer at falde ned mellem to stole

Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme, hejser et advarselsflag i forhold til sårbare unge, der sendes hjem fra specialskoler til bosteder: 'Personalet er der ikke, og der er behov for en håndholdt indsats'. Det bakkes op af LOS, hvor direktøren opfordrer kommunerne til at holde nødtelefonerne åbne.
Professor, børneforsker og næstformand i Børnerådet, Per Schultz Jørgensen. (Arkivfoto)

Ekspert advarer mod kommunernes snagen

En af fædrene til loven, der afskaffede revselsesretten, udtrykker stærk bekymring over det voldsomt stigende antal indberetninger.

Anbragte spædbørn flyttes fra sted til sted

26 procent af de spædbørn, som blev anbragt i 2012 og 2013, måtte flytte anbringelsessted inden for fem år. "Man kan ikke altid undgå skift, siger formanden for KL's socialudvalg, Thomas Adelskov.
Børn kan blandt andet blive udadreagerende, hvis forældrene går gennem en skilsmisse, hvor bølgerne går højt. Fire af landets ti største kommuner fjerner børn fra forældre på grund af en slemme skilsmisser.

Kommuner fjerner børn fanget i slemme skilsmisser

Et stigende problem at børn alene tvangsfjernes fordi bølgerne går højt, når forældrene skal skilles og det er sjældent at forældrene kan se deres egen part i børnenes mistrivsel, siger Anette Ravn Olsen, der er chef for Familie og Forebyggelse i Vejle Kommune

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Modtag den daglige gratis oversigt over nyheder direkte i din indbakke.